Inlägg taggade med ‘Borgerligt alternativ’

Konstig kritik

torsdag, september 12th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 12 september 2013

En man som heter Dag Sandahl riktar på sin blogg kritik mot några av de nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet i år. Han riktar mer kritik mot andra, men inleder sitt inlägg med kritik mot Borgerligt alternativ.

Det är ingen hemlighet, att Borgerligt alternativ utgör en avknoppning av Moderata samlingspartiet, närmare bestämt den del som var en nomineringsgrupp i Svenska kyrkans kyrkoval. Moderata samlingspartiet ställer inte längre upp i de kyrkliga valen, men de som valdes som moderater 2009 är valda som moderater fram till kyrkovalet nu på söndag. Det förekommer alltså en viss överlappning i engagemanget för dem som i år kandiderar för Borgerligt alternativ i stället.

Ändå beskriver Sandahl situationen, som om det vore något hemligt smusslande bakom denna förändring. Namnet Borgerligt alternativ valdes, för att man tänkte sig att kunna samarbeta med andra politiskt borgerligt sinnade personer. I vissa församlingar har det också blivit så, exempelvis i Vällingby församling här i Stockholm, medan det i andra inte har blivit så, exempelvis i grannförsamlingen Hässelby, där jag bor.

Sandahl invänder också mot Borgerligt alternativs slogan ”Lägg din röst på kyrkan” och tycker att den utgör fräckhet upphöjd till två, vad han nu menar med det. Skulle det innebära att andra nomineringsgrupper är okyrkliga? undrar han. Svaret är förstås nej.

Det är inte ovanligt, att man i marknadsföring vill framhålla sitt eget alternativ som det naturliga valet. Det innebär inte att man skulle sakna respekt för konkurrenterna. Det finns ett bilmärke som marknadsför sig med en slogan ”Das Auto” (tyska för ”bilen”), men det innebär förstås inte att det bilmärket påstår att bilar från andra bilmärken inte är riktiga bilar.

En röst på Borgerligt alternativ innebär en röst på en grupp som har respekt även för sina politiska motståndare, i demokratisk anda.

På söndag är det val i Sverige

onsdag, september 11th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 12 september 2013

På söndag hålls det val i en av Sveriges största fristående organisationer: Svenska kyrkan.

Kyrkan skildes från staten vid senaste sekelskiftet och är sedan dess inte längre en offentlig myndighet utan ett fristående religiöst samfund. Det demokratiska medlemsinflytandet har man dock kvar, och kanske är det på grund av den tidigare tillhörigheten till offentliga sektorn, som kyrkovalet till stora delar liknar de allmänna valen. Bland annat väljer man partier på listor, även om partierna i kyrkans interna regler kallas nomineringsgrupper.

Som medlem i kyrkan tycker jag att det är viktigt att rösta. Det handlar om hur en stor organisation som tar ut en icke oväsentlig medlemsavgift från mig, skall förvaltas. Dessutom finns det en del grupper, som jag tycker helst inte skall få större inflytande än nödvändigt. Genom att rösta på en annan grupp, bidrar jag till det.

Jag har faktiskt redan röstat, jag förhandsröstade. Mitt kyrkoval föll på Borgerligt alternativ.

Sista dagen att förhandsrösta var på onsdagen. På själva valdagen, nu på söndag den 15 september, kan man bara rösta i sin egen församling. På röstkortet står det var vallokalen ligger.

I Hässelby församling finns det en vallokal i Hässelby Strands kyrka för dem som bor i Hässelby Gård och Hässelby Strand och det finns en vallokal i Hässelby Villastads församlingsgård för dem som bor i Hässelby Villastad. Har man svårt att själv ta sig till vallokalen, kan man utnyttja församlingens kyrktaxitjänst. Hör av dig till församlingen, så hjälper de till.

Utnyttja din rösträtt!

torsdag, augusti 22nd, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 22 augusti 2013

Den 15 september är det val i Svenska kyrkan. Om du är medlem och har fyllt 16 år, så har du rösträtt till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och det lokala kyrkofullmäktige.

Jag tycker att du skall rösta. Även om du inte vet så mycket om kyrkopolitiken och kanske inte känner att det är så viktigt, och därmed inte vet vad du skall rösta för, så finns det alltid något att rösta mot. Sverigedemokraterna och Vänstern gör som vanligt hårda kampanjer för att få sina anhängare att rösta. Vill du inte att de skall få inflytande, rösta på något annat!

Moderaterna ställer inte upp i årets kyrkoval. I stället röstar jag på Borgerligt alternativ.

Läs mer om Borgerligt alternativ här: http://borgerligtalternativ.nu/.

Borgerligt alternativ bildas

söndag, maj 13th, 2012

Moderata samlingspartiets partistämma bestämde förra året att partiet inte längre skall ställa upp i valen i Svenska kyrkan. I stället bildas nu en nomineringsgrupp som heter Borgerligt alternativ, som skall ställa upp i kyrkovalen 2013. Under innevarande mandatperiod är alla valda på moderata mandat dock fortfarande företrädare för Moderata samlingspartiet.

Formellt är det nomineringsgruppen Moderata Samlingspartiet som byter namn till Borgerligt alternativ, men namnet är valt för att man, där så önskas, också skall kunna samverka med politiskt borgerligt sinnade människor som inte vill ställa upp under en moderat partibeteckning när de engagerar sig i kyrkan.

I går deltog jag och Svante Erlandsson från den moderata kyrkofullmäktigegruppen i Hässelby församling i det som antagligen blir moderaternas sista kristna rikskonferens. Man bildar nu alltså Borgerigt alternativ och de deltagande fick bland annat diskutera värdegrund, kampanjidéer och logotyp.

En hemsida för Borgerligt alternativ kommer att presenteras inom de närmaste dagarna. Redan nu finns en sida för Borgerligt alternativ på Facebook, som man kan gilla, https://www.facebook.com/BorgerligtAlternativ.

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka med miljoner medlemmar. Det är därför naturligt att man sluter sig samman i partier (eller nomineringsgrupper, som det formellt heter i kyrkans egna bestämmelser) tillsammans med dem som har samma grunduppfattning kring hur kyrkan skall förvaltas och vilken roll kyrkan skall ha i samhället.