Inlägg taggade med ‘borgerlig’

Moderaterna är ett borgerligt parti

lördag, december 1st, 2012

HÄSSELBY lördagen den 1 december 2012

Härom dagen gick Moderata ungdomsförbundets nyvalde förbundsordförande Erik Bengtzboe ut och sade att moderaterna inte längre borde kalla sig ett borgerligt parti. Jag har läst hans text och måste säga, att jag inte förstår vad han menar. Han måste ha missförstått vad begreppet borgerlig innebär.

Bengtzboe beskriver borgerlighet som något som har med ”kristallkronor” och ”Riddarhuset” att göra. Vad har han fått den idén ifrån?

Det finns en poäng i att inte i onödan binda sig fast i politiska etiketter, men om man skall kassera gamla etiketter eller usurpera nya, så bör man veta vad de står för.

Om man tycker att borgerlig står för överklass så har man missuppfattat ordet. Borgerlig betyder (om det alls skall sättas en ”klassbeteckning” på det) snarare medelklass. Den traditionella överklassen var inte borgerlig – det vill säga näringsidkare i städerna – utan adel, storgodsägare och militärer. Riddarhuset har naturligtvis inget med borgarståndet att göra, utan med adelsståndet.

Allmänna valmansförbundet har aldrig varit ett egentligt överklassparti på det sätt som t.ex. 1800-talets Lantmannaparti var, utan bland dem som bildade partiet 1904 fanns många företrädare för näringslivet, även om Lantmannapartiet organisatoriskt är en av Moderata samlingspartiets föregångare. Det som nu är Moderaterna var vid grundandet 1904 naturligtvis ett konservativt parti, men det har på grund av näringsidkarinslaget bland partiets företrädare redan från början också haft ett starkt liberalt inslag, särskilt på det ekonomiska området.

Moderata samlingspartiet i Stockholms stad använde partibeteckningen ”De borgerliga” under 1920- och 1930-talen (som på valaffischen som jag har lagt till här ovan).

Bengtzboe har också fått svar i DN av ett antal liberala borgerliga debattörer. Han har vidare ombetts att utveckla sina tankar i Svensk tidskrift, men artikeln är på intet sätt klargörande (något som artiklar i SvT annars brukar vara).

Bengtzboe tycker att de liberala och konservativa idéerna är en tradition och ett arv som vi moderater skall vårda. Gott så – men erkänn att detta är borgerliga idéer!

Juholt vet inte vad borgerlig betyder

lördag, november 12th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 12 november 2011

Jag lyssnade inte på hela lördagsintervjun i P1 idag, där ledaren för socialdemokraterna, Håkan Juholt, intervjuades. Jag hörde dock när Håkan Juholt försökte förklara varför det är skillnad på olika oppositionspartier.

I Sveriges riksdag finns för närvarande åtta partier. Fyra av dem är regeringspartier, företrädare för dessa partier bildar regeringen. De övriga fyra partierna är oppositionspartier. Oppositionspartierna är inte företrädda i regeringen.

Sveriges Television har ordnat partiledardebatter, där de ville ställa regeringspartierna på den ena sidan och oppositionspartierna på den andra sidan. Håkan Juholt vill inte vara med, för han vill inte stå på samma sida som ett parti han ogillar. Oppositionen är nämligen splittrad i riksdagen. De fyra oppositionspartierna samarbetar inte med varandra.

De fyra regeringspartierna är borgerliga partier. Håkan Juholt vill påstå att även ett av oppositionspartierna är ett borgerligt parti, nämligen Sverigedemokraterna. Det är ju inte sant. Med den långa erfarenhet av politik och politiskt arbete som Juholt har, förvånar det mig att han är så okunnig om innebörden i ett så vanligt politiskt begrepp som ”borgerlig”.

Socialister har ibland använt ordet ”borgerlig” som skällsord, men saker blir faktiskt inte borgerliga bara för att vissa socialister ogillar dem.