Inlägg taggade med ‘arbetsrätt’

Klart att Reinfeldt hade rätt

söndag, maj 17th, 2015

HÄSSELBY söndagen den 17 maj 2015

Nu skriver Expressen att ”Reinfeldt hade rätt, vi måste jobba längre”.

Ja, det är ju ingen nyhet. Det är väl självklart för varje människa som tänker lite längre än bara till sig själv.

Människor blir äldre och äldre och har hälsan kvar allt högre upp i åldrarna. Att förskjuta pensionsåldern i enlighet med detta är bara logiskt.

När det infördes en allmän pensionsålder i vårt land, låg den på 67 år. På den tiden var det en ålder som var över medellivslängden i Sverige. Det var alltså många som aldrig uppnådde folkpensionsåldern. Numera är 67 år däremot ”ingen ålder”, det räknas nästan som en del av medelåldern fortfarande. Gammal blir man vid 70 eller 75, kanske rent av först vid 80, och även vid den åldern har man numera ofta många friska år kvar i livet.

Så det är klart att Reinfeldt hade rätt. Även om det naturligtvis även i framtiden kommer att finnas de individer som behöver gå i pension tidigare.

Arbetsförmedlingens uppdrag

tisdag, februari 18th, 2014

HÄSSELBY tisdagen den 18 februari 2014

Det har uppmärksammats att vissa arbetsgivare har svårt att få till ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att kunna anställa människor. Det verkar konstigt, särskilt som det tydligen inte bara har hänt i enstaka fall (Expressen).

Centerpartiet tycker att konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen skulle kunna vara en lösning. Konkurrens finns i och för sig på sätt och vis redan, det finns många rekryteringsbyråer på marknaden och en hel del arbetsgivare anlitar hellre dem.

Fredrik Möller på Arbetsförmedlingen citeras i Expressen: ”När det gäller hur vårt uppdrag ser ut är det en fråga för politikerna att debattera och avgöra.”

Jag tycker inte att Arbetsförmedlingens uppdrag behöver debatteras. Uppdraget är att se till att folk får jobb. Kan det sägas enklare?

Miljöpartiets motsägelsefulla politik

söndag, maj 26th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 26 maj 2013

Miljöpartiet har haft partistämma i helgen – eller kongress, som de kallar det. Ett antal intressanta beslut har tagits, varav några får anses helt centrala för den politik som Miljöpartiet avser att gå fram med under valrörelserna nästa år.

Miljöpartiet vill stoppa tillväxten. Samtidigt vill de ha en generell arbetstidsförkortning. Det går inte ihop.

Under 1900-talet genomfördes successivt ett antal arbetstidsförkortningar. Arbetsdagarna blev kortare och lördagar blev normalt arbetsfria. Rätten till semester utökades också.

Vad som möjliggjorde dessa arbetstidsförkortningar, var Sveriges tillväxt, som ledde till ökat välstånd för hela samhället. Tillväxten ledde till en starkare samhällsekonomi som gjorde det möjligt för många att jobba mindre utan att förlora i välstånd.

Hur har Miljöpartiet tänkt att möjliggöra kortare arbetstid, om tillväxten samtidigt skall strypas? Det kräver en förklaring.

Vem förespråkar strejkbryteri?

fredag, april 26th, 2013

HÄSSELBY fredagen den 26 april 2013

Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk för en del av sina medlemmar, med start från och med måndag. Det skulle bland annat gälla personal i skolor.

Jag blev idag uppringd av en mamma till skolbarn, som var orolig för att barn inte kommer att få den näringsriktiga skolmat som de enligt lagen skall få: Eftersom skolmatspersonalen kommer att strejka, kommer barnen inte att få lagad mat i skolan och barnens föräldrar har i stället uppmanats att skicka med barnen matsäck till skolan i nästa vecka.

(Jag sitter inte i utbildningsnämnden. Det är egentligen den nämndens ledamöter man skall vända sig till för detta. Jag blev kontaktad som ledamot av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, men skolorna i Stockholm är inte stadsdelsnämndernas ansvar. Jag pratade förstås ändå en stund med kvinnan.)

Den här mamman hade läst på Internet, att man borde protesera mot att barnen inte får mat i skolan när skolmatspersonalen går i strejk. Föräldrar har visst uppmanats att försöka förmå kommunen att se till att barnen får vanligt skolmat trots strejken.

Jag vet inte vilken sida på Internet det handlade om, men om jag förstod saken rätt, var det en sida som facket låg bakom. Det låter underligt.

När personal går i strejk, är det en allmän regel, att arbetsgivaren inte får kalla in annan personal för att utföra de strejkandes arbetsuppgifter. Det kallas strejkbryteri och är inte tillåtet. Undantag gäller endast för direkt samhällsnödvändiga uppgifter, som inte kan undvikas.

Detta innebär förstås att tredje man kan drabbas av följderna av en strejk. Tredje man är i detta fall skolbarnen. Det är riktigt synd.

Men lagen är som den är. Arbetsgivaren kan inte gripa in och är inte heller tvungen att göra det. Arbetsrättsliga konfliker räknas i regel som sådan force majeure som innebär att man inte är tvungen att uppfylla allt det som man annars måste uppfylla.

Finns det verkligen en sida på Internet, som facket ligger bakom, som förespråkar att man skall uppmana kommunen till strejkbryteri? Det måste väl vara en missuppfattning?

Vinst och löneutrymme

tisdag, oktober 16th, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 16 oktober 2012

Storleken på ett företags vinst påverkar direkt storleken på de anställdas möjlighet att få höjd lön. LO vill begränsa vissa företags möjlighet att göra vinst. På vilket sätt tillvaratar LO därmed sina medlemmars intressen?

Generaldirektörslöner

onsdag, augusti 8th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 8 augusti 2012

En anledning (om än inte den enda) till att höga chefer har höga löner, är att de inte har samma anställningsskydd som andra anställda. En verkställande direktör kan behöva gå från sitt jobb omedelbart. Lönen skall delvis vara en kompensation för den risken.

Det är då märkligt, att en generaldirektör som får lämna sin chefsposition får betala såväl lön som titel tills förordnandet går ut, vilket kan vara flera år framåt i tiden. Vilken risk ligger det då i positionen, utöver att man kan bli utskämd i pressen en tid?