Inlägg taggade med ‘äganderätt’

Omöjligt beslut

söndag, april 23rd, 2017

HÄSSELBY söndagen den 23 april 2017

I helgen har Moderaterna i Stockholms stad genomfört sin förbundsstämma.

Moderater är kloka och logiska, men ibland blir det fel även hos oss.

Stämman tog nämligen beslut, baserat på en motion från en medlem, att den som innehar en bostad med äganderätt skall ha rätt att hyra ut denna bostad i andra hand. Det är en omöjlighet.

Den som äger en bostad, kan hyra ut bostaden, men det är då en uthyrning i första hand. Dessutom medger hyreslagen (12 kap. jordabalken) redan ovillkorligen sådan uthyrning.

Jag reserverade mig mot beslutet. Det kommer hur som helst inte att kunna implementeras.

Fastighetsägare och folkbokföring

fredag, april 21st, 2017

HÄSSELBY lördagen den 22 april 2017

Det är viktigt för samhället att vi har en fungerande folkbokföring. Staten måste kunna hitta sina medborgare, gäldenärer måste kunna hitta sina borgenärer, post måste kunna nå rätt adressat.

Folkbokföringen sköts för närvarande av Skatteverket och regleras av folkbokföringslagen. Om man upptäcker att en person är folkbokförd på fel adress, så kan man anmäla detta till Skatteverket. Det är sedan upp till Skatteverket att utreda saken och besluta om en eventuell ändrad folkbokföringsadress för personen.

Enskilda personer har inget att säga till om, avseende andras folkbokföring. Det för med sig konsekvenser som är till besvär för många. En person kan folkbokföra sig på en annan persons fastighet och få all sin post dit, trots att han inte bor där, och fastighetsägaren har inget att säga till om. Fastighetsägaren kan bara hoppas, att Skatteverket finner anledning att ändra den andra personens folkbokföring.

I princip är detta en inskränkning över fastighetsägarens rådighet över den fastighet som han äger. Det leder också till att möjligheterna att komma till rätta med felaktiga folkbokföringsuppgifter minskar.

Om fastighetsägaren skulle ha möjlighet att själv initiera ett ärende om folkbokföringsutredning för en person som är folkbokförd på hans fastighet, så skulle Skatteverket ha ett starkare krav på sig att rätta till felaktigt folkbokförda personer. Fastighetsägaren skulle också få större rådighet över den egendom som han faktiskt äger.

Jag har motionerat om detta till förbundsstämman för Moderata samlingspartiet i Stockholms stad i år. Sent i går kväll biföll stämman min motion.

Morgan Johansson vill socialisera näringslivet

fredag, maj 15th, 2015

HÄSSELBY fredagen den 15 maj 2015

Justitieminister Morgan Johansson kan tänka sig att de aktiebolag som inte har jämställda styrelser skall kunna upplösas av staten.

Det gäller alltså även små, privata bolag. När statsrådet pressas på uppgiften, tycker han nämligen att det kanske inte vore rätt att upplösa börsbolag.

Aktiebolag är privatpersoner. De är privata, juridiska personer som normalt används för näringsverksamhet.

Genom att tvångsupplösa privata juridiska personer bara för att de inte lever upp till ett jämställdhetskrav som staten bestämmer sig för, så socialiserar man näringslivet i Sverige. Svenska aktiebolag kommer inte längre att själva få välja sina styrelser. Vad blir nästa kvoteringsregel de måste uppfylla för att inte tvångslikvideras?

Tänker Johansson inte på att äganderätten är skyddad i Sverige? Den är faktiskt skyddad i rättighetskapitlet i vår regeringsform.

Något så här vänstervridet förslag har inte kommit från socialdemokraterna sedan 1940-talet, då de funderade på att socialisera hela näringslivet i Sverige. Inte ens löntagarfonderna var lika ingripande.

Fast socialdemokraterna är ett socialistiskt parti, så säg inte att du är överraskad.

Elektroniska tjänster är bra, om de funkar

onsdag, juni 25th, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 25 juni 2014

Jag noterar att Jordbruksverket skriver följande på sin hemsida:

”Du kan enkelt registrera hunden eller anmäla att den bytt ägare direkt på webbplatsen. Använd vår e-tjänst Hundregistret. Den finns till höger. För att använda tjänsten krävs en e-legitimation.”

När man loggar in med e-legitimation, kan man inte anmäla ägarbyte direkt på webbplatsen. Vad man får fram, är en pdf-fil som man får fylla i, skriva ut och skicka in med gammaldags papperspost.

Hur var det nu med e-myndigheter?

Ersättning för förtjänst, även om den inte är efterfrågad

måndag, november 25th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 25 november 2013

Den som äger mark som råkar ligga nära en ny infrastruktursatsning, kan komma att tjäna på att infrastruktursatsningen blir av. Fastigheten blir mer tillgänglig och därför mer attraktiv och ökar i värde.

Därför finns det nu förslag, att den som äger sådan mark skall kunna behöva vara med och betala för infrastrukturutbyggnaden (läs i SvD). Betalningen får markägaren ändå igen genom ökat värde och möjlighet till ökade förtjänster, är tanken.

Lagstiftning av det slaget finns redan i Finland, varför idén inte är helt ny och oprövad.

Frågan är dock delikat. Hur skall den beräknade framtida förtjänsten beräknas, som skall avgöra hur mycket markägaren skall behöva bidra med? Skall man verkligen tvingas att betala för en hypotetisk värdeökning som inte har inträffat ännu? Den fastighetsägare som inte själv efterfrågar en infrastruktursatsning i sin närhet, som kanske själv är motståndare till den, skall denne tvingas vara med att betala för att han ändå kan beräknas komma att tjäna på den?

Krav på sådan betalning kan ses som en inskränkning i äganderätten, vilket gör att en lagändring måste ta hänsyn till regeringsformens rättighetskapitel.

Äganderätten är grundlagsskyddad

torsdag, juli 4th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 4 juli 2013

Almedalsveckan är intressant, även för oss som inte är där. Det blir en del utspel som det är intressant att följa.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har sagt att det inte är aktuellt att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser. Det är bra. Bolag är egna rättssubjekt, som det är ägarna som skall bestämma över. Äganderätten är ju grundlagsskyddad. Staten skall inte lägga sig i.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt har kommit med ett förslag om att göra ett tillägg i grundlagen om att gemensam egendom inte får säljas ut utan 3/5 majoritet eller med ett val emellan. Varför skall staten bestämma om gemensamt ägd egendom på det viset? Äganderätten är ju grundlagsskyddad. Staten skall inte lägga sig i.

Olika rättigheter behöver inte stå i motsatsställning till varandra

söndag, april 21st, 2013

HÄSSELBY söndagen den 21 april 2013

Dagens Industri uppmärksammar idag, att livsmedelsföretaget Nestlés ordförande Peter Brabeck-Lethmate anser att vatten inte borde vara en mänsklig rättighet utan att det ”i stället” borde privatiseras.

Mycket av det vatten som finns i Sverige är privat. Många har privata brunnar på sina marker eller privata fiskevatten. Skyddet för äganderätten är också en mänsklig rättighet. Det står inte i motsatsställning till den mänskliga rättigheten att få tillgång till rent vatten.

Många har kommunalt vatten i Sverige, rent vatten som kommer ur kranen. Det betalar man en avgift för. Att man betalar för vattnet innebär inte i sig att det räknas som att det finns en inskränkning av den mänskliga rättigheten att få tillgång till rent vatten.

Det förefaller nästan som om Brabeck-Lethmate kritiseras för sin åsikt, bara för att han är ordförande för Nestlé, ett företag som näringslivsmotståndarna älskar att hata, och för att det innehåller begreppet ”privatisera”, ett ord som näringslivsmotståndarna älskar att missförstå. Det är inte skyst.

I stället borde man ta till sig det Brabeck-Lethmate faktiskt säger, fråga sig om det kan vara en bra lösning på den vattenbrist som finns på vissa håll i världen, och kritisera hans synpunkter sakligt om man inte håller med.

Grundlagen gäller

måndag, december 24th, 2012

HÄSSELBY julafton 2012

I Svenska Dagbladet igår kritiserar P.J. Anders Linder med rätta de förslag om ägande som några företrädare för mitt parti har tagit fram. Anna Kinberg Batra och Peter Norman slirar numera på övertygelsen om att det är bättre med privat ägande än statligt. Det hade jag inte trott om dem, två företrädare för moderaterna som jag högaktar.

Jag kan inte alltid ställa mig bakom alla förslag som kommer från mitt parti. Detta är ett sådant fall.

Det finns några sammanhang, där staten skall äga, men de har att göra med statens kärnuppgifter. I några få fall kan det finnas praktiska skäl till ett statligt ägande även därutöver. I övriga sammanhang kan det aldrig vara ett självändamål eller något gott med statligt ägande.

Linder tar också upp att Kinberg Batra och Norman kallar offentligt ägande för ”gemensamt ägande”. Linder ger detta vederbörlig kritik på en ideologisk grund, men glömmer den juridiska aspekten. Nå, Linder är ju inte jurist och det är inte heller Kinberg Batra eller Norman.

Offentligt ägande är inte gemensamt ägande. Det som ägs av staten ägs inte av folket gemensamt i Sverige, utan det ägs bara av staten. Att påstå något annat är okonstitutionellt.

Bostäder byggs genom borgerlig politik

torsdag, november 15th, 2012

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige talar socialdemokraterna och miljöpartisterna om att bostäder bara kan ordnas genom stadens och allmännyttans försorg. De tycks, på något konstigt sätt, mena att det blir lika många färre bostäder i Stockholm som stadens bostadsbolag säljer i stället för att fortsätta hyra ut.

När bostäder blir bostadsrätter i stället för hyresrätter, får de boende större inflytande över sitt eget boende och det blir inte, som oppositionen på något sätt tycks antyda, färre bostäder genom detta.

Vi i den borgerliga alliansen jobbar för byggande av flera bostäder, förslag som oppositionen ofta säger nej till. Vi ser till att befintliga bostäder i stadens bostadsbolag renoveras, renoveringar som hade behövts för länge sedan och nu äntligen blir av.

Ett enstaka tillfälle gör inget trendbrott, Löfven!

fredag, juni 15th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 15 juni 2012

Andelen kvinnor i svenska publika aktiebolags styrelser har ökat stadigt de senaste åren. Det allra senaste året har dock andelen kvinnor gått ner något. Fortfarande ligger dock andelen högre i Sverige än i många andra länder.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven tycker att årets nedgång tyder på ett ”trendbrott” och använder det som ett skäl till att det borde lagstiftas om jämställdhet i bolagsstyrelserna. En enstaka nedgång behöver dock inte betyda ett trendbrott. Det behöver man inte vara någon expert på statistik för att inse. Ett trendbrott kan inte konstateras förrän man kan konstatera en ny trend, och någon ny trend kan inte utläsas endast utifrån ett enda avläsningstillfälle.

Även Dagens Nyheters ledarsida har fått för sig att det handlar om ett trendbrott, även om tidningen anser att lagstiftning inte behövs för den sakens skull.

Jag har skrivit det förut på den här bloggen (den 29 juli 2011 och den 22 september 2011) och jag kan skriva det igen: Verklig jämställdhet i bolagen skall inte åstadkommas genom lagstiftning. Dessutom skulle det innebära en inskränkning i äganderätten.

Däremot kan man alltid köpa aktier i ett bolag och gå på bolagsstämman och förespråka jämställdhet. Det är en bättre metod.

Jag tror inte på något trendbrott i denna fråga i år. Andelen kvinnor kommer att fortsätta öka tills en sorts jämvikt har uppnåtts. Det är således onödigt med lagstiftning om detta.