Politiskt korrekt definierat

HÄSSELBY söndagen den 20 mars 2016

Igår kom jag kontakt med en person, som utan att skämmas påstod att hon tillhörde ”PK-maffian”, vilket hon vidare ansåg att alla normalbegåvade människor borde göra. Det framstår inte som särskilt begåvat.

PK är förkortning för politiskt korrekt. Politiskt korrekt är ett skällsord som avser personer som vill inskränka andras yttrandefrihet om de inte uttrycker åsikter, som enligt de politiskt korrekta tillhör mainstreamåsikten i samhället.

Enligt de politiskt korrekta, så får man bara ha åsikter som ryms inom ett relativt snävt politiskt spektrum. Andra åsikter är inte korrekta och skall tystas. De politiskt korrekta anser sig inte ens behöva argument för att tysta åsikter som inte följer deras norm för vad som får uttryckas. Det som tillåts, finns i den så kallade åsiktskorridoren.

Begreppet politiskt korrekt importerades från USA på 1980-talet, där political correctness hade uppstått som begrepp. Fenomenet som sådant har dock funnits mycket längre än så.

Vad som är politiskt korrekt rent åsiktsmässigt kan inte definieras, särskilt inte över tid. Det som är politiskt korrekt förändras över tiden och skiljer sig mellan olika samhällen. Det politiskt korrekta är alltså varken vänster eller höger. Ofta tillhör det däremot någon form av påstådd politisk mitt.

Så vilken normalbegåvad människa vill vara politiskt korrekt? Sannolikt ingen, om man vet vad begreppet betyder.

För den som är politiskt korrekt är inte demokratisk, oavsett hennes egna åsikter, i och med att hon vill inskränka andras yttrandefrihet.

Fängelse är bästa bot

HÄSSELBY söndagen den 6 mars 2016

I Expressen skriver Patrik Kronqvist om att man måste ”hjälpa” svenskar som har rest utomlands för att bli jihadister och sedan kommer hem och ångerfullt vill starta ett nytt liv.

Det är en fin tanke, men inte realistisk. För att skydda samhället från brottslingar, skall de sättas i fängelse. Det är också ett sätt att skydda brottslingarna själva. I fängelset skall de också få den rehabilitering de kan behöva för att efter avtjänat straff kunna återgå till ett hederligt liv.

Tre månader är inget snabbspår

HÄSSELBY torsdagen den 28 januari 2016

Partiet Liberalerna (f.d. Folkpartiet) vill införa ett ”snabbspår” för asylsökande från Syrien som kan identifiera sig. De skall kunna få sina asylärenden klara på tre månader.

Om man vill införa ett ”snabbspår”, varför godtar man då en så lång handläggningstid som tre månader?

Tre månader är lång tid. Ett ärende som i princip är klart redan när det kommer till myndigheten, skall inte behöva ta längre tid än en vecka.

Nu går svenska klockor rätt igen

HÄSSELBY söndagen den 25 oktober 2015

Idag har vi ställt om klockorna till standardtid igen. Jag hoppas att ingen har glömt det (tyvärr brukar det ju alltid vara någon som missar saken).

Förhoppningsvis blir det sista gången. Detta eviga onödiga arbete med att ställa om alla klockor två gånger om året är kostsamt och skadligt. Det skapar onödigt arbete när folk skall gå runt och ställa om klockorna i stället för att ägna sig åt produktion och det är skadligt eftersom det leder till ökad stress och till att folk missar bokade tider för att de glömmer bort att tiden är ändrad.

Åter till ordningen

HÄSSELBY lördagen den 10 oktober 2015

I går röstade en majoritet på Kristdemokraterna riksting (så kallas deras partistämma) att partiet skulle lämna decemberöverenskommelsen. Kristdemokraterna lämnade därför överenskommelsen omedelbart.

Senare samma dag bestämde den moderata partistyrelsen att även Moderata samlingspartiet skulle lämna decemberöverenskommelsen. Även Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna meddelade samma dag att de lämnade överenskommelsen. Alltså är överenskommelsen inte längre giltig.

Statsminister Löfven kritiserar de borgerliga eftersom de har brutit ett avtal.

Ingångna avtal skall enligt grundregeln visserligen hållas. Å andra sidan stred decemberöverenskommelsen mot konstitutionen. Att bryta den innebär därför att man återgår till ordningen.

Renommésnyltning, när man inte har något eget att stoltsera för?

HÄSSELBY lördagen den 3 oktober 2015

Häromdagen bildades ett nytt ungdomsförbund för Sverigedemokraterna, sedan partiet hade brutit med sitt gamla. Jag skall inte uttala mig om skälen till splittringen, för dem vet jag inte tillräckligt mycket om.

Vad det nya ungdomsförbundet heter är något oklart. Enligt vissa källor heter det Sverigedemokratisk Ungdom, vilket är samma namn som det gamla förbundet hade. Enligt andra källor heter det Ungsvenskarna SDU, vilket låter som ett omständligt namn.

Namnledet ”Ungsvenskarna” är det namn som var Moderata ungdomsförbundets ursprungliga namn. Det nya SD-ungdomsförbundet skall också ha antagit en symbol som är snarlik Engelbrektsbågen, ett märke som sedan starten och alltjämt är Moderata ungdomsförbundets symbol.

Det är underligt, att de sverigedemokratiska ungdomarna inte kan hitta på något eget, något nytt. Har de inga egna idéer?

5 000 är inte mycket

HÄSSELBY tisdagen den 25 augusti 2015

Majoriteten i Stadshuset (S, Mp, V och Fi) har meddelat att staden skall satsa särskilt på att bygga nya, billiga hyresrätter. Det behövs förstås.

Satsningen innebär att det skall byggas 5 000 sådana billiga bostäder inom fem år.

5 000? Det är inte mycket jämfört med vad som behövs.

5 000 är inte mycket till särskild satsning.

Initiativ för en bra politik för Sverige

HÄSSELBY torsdagen den 20 augusti 2015

När regeringen i väljarnas ögon misslyckas med sin politik, borde det ledande oppositionspartiet bli störst i opinionen. Jag önskar att det vore Moderaterna, men så är det inte idag, enligt Yougovs opinionsmätning som publiceras i Metro.

M måste återta initiativet i oppositionsarbetet. En viktig faktor vore att lämna DÖ och börja föra en egen budgetpolitik. Det är varken vettigt eller nyttigt att Sverige i december fick en borgerlig budget men ändå fortsatt socialistisk regering.

Vidare måste vi återta initiativet i de övriga frågor som folk upplever som viktiga idag – integration, rättstrygghet, frihet, antisocialism.

Varför decemberöverenskommelsen är fel

HÄSSELBY lördagen den 8 augusti 2015

Moderata samlingspartiet och de övriga borgerliga partierna ingick decemberöverenskommelsen med regeringen kring jul förra året. Vi är emellertid många inom moderaterna, som ogillar decemberöverenskommelsen och anser att partiet snarast borde lämna den.

Jag hör och läser ofta, att folk tror att den interna moderata kritiken mot decemberöverenskommelsen skulle bero på att kritikerna är besvikna över valresultatet i september 2014, att kritiken mot decemberöverenskommelsen endast skulle bottna i bitterhet över det förlorade valet. Så är det inte.

Jag har tidigare på den här bloggen gått igenom skälen till varför decemberöverenskommelsen är fel och det verkar som om jag behöver göra det igen.

Det är inte politiskt som decemberöverenskommelsen är fel. Det är statsrättsligt, konstitutionellt som decemberöverenskommelsen är fel.

I december 2014 förlorade regeringen Löfven omröstningen om statsbudgeten. Regeringens budgetproposition röstades ner av riksdagen. I en sådan situation – när en så viktig proposition röstas ner av riksdagen – hör det till parlamentarismens spelregler, att statsministern och därmed hela regeringen avgår. Det följer av parlamentarismens grundregel att regeringen skall ha riksdagens förtroende eller åtminstone tolereras av riksdagen.

Följaktligen uttalade statsminister Stefan Löfven att han skulle utlysa extraval och avgå som statsminister. Helt enligt de konstitutionella reglerna.

Vad som sedan skedde, var däremot inte konstitutionsenligt.

Eftersom statsministern hade aviserat sin avgång (även om han ännu inte formellt lämnade in någon avskedsansökan eftersom det ännu var för tidigt att utlysa extraval) så var regeringen nu i praktiken, om än ej formellt, att betrakta som en expeditionsregering.

En expeditionsregering skall inte fatta politiska beslut utan skall bara upprätthålla regeringstaburetterna tills en ny regering har utsetts. Trots detta, ingick regeringen bara en kort tid senare decemberöverenskommelsen med de borgerliga partierna. Decemberöverenskommelsen är en politisk överenskommelse, eftersom decemberöverenskommelsen handlar om hur man skall hantera en politisk situation vid sidan om de normala konstitutionella reglerna.

Enligt decemberöverenskommelsen bestämde man att statsminister Löfven och hans regering inte behövde avgå. Detta strider alltså mot den ovan nämnda konstitutionella regel som säger att regeringen skall avgå om den förlorar riksdagens förtroende.

Men hade då inte regeringen genom decemberöverenskommelsen återfått riksdagens förtroende? Nej, det hade den inte fått. Den borgerliga budgetmotionen som röstades igenom i riksdagen i stället för budgetpropositionen skulle fortfarande gälla. Framför allt är det dessutom så, att det inte går att göra en redan genomförd votering ogjord.

För att få sitta kvar som statsminister, borde Löfven ha lämnat in sin avskedsansökan och sedan blivit utsatt för en ny omröstning om utnämnande av statsminister. Men så skedde inte. Decemberöverenskommelsen ledde till att man hoppade över det ledet. Därför är decemberöverenskommelsen konstitutionsvidrig. Decemberöverenskommelsen borde aldrig ha ingåtts och borde snarast lämnas.

Opinionsutvecklingen

HÄSSELBY torsdagen den 23 juli 2015

Nu händer det i opinionen, som jag faktiskt trodde skulle hända för flera månader sedan: Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna och blivit det näst största partiet i folkopinionen (SvD). Fortsätter utvecklingen är Sd snart Sveriges största parti, för Socialdemokraterna är inte mycket större, varken enligt denna eller de närmast tidigare publicerade undersökningarna.

En opinionsundersökning är alltid en opinionsundersökning. Den är inget val, och påverkar inte maktbalansen i riksdagen. Det är heller aldrig säkert att den visar hur ett val skulle gå.

Samtidigt kan man inte bortse från opinionsundersökningar. De visar på trender och tendenser i samhället. Sverigedemokraternas siffror har ökat stadigt i flera år och än mer tydligt sedan Moderata samlingspartiet och de andra borgerliga partierna lånade sig till decemberöverenskommelsen, som innebär att de visserligen kan bedriva oppositionspolitik men mer eller mindre lovar att inte utmana om regeringsmakten.

Det är alltså en avlövad borgerlig opposition vi ser och att folk då tycker att Sverigedemokraterna är det enda reella alternativet till regeringens socialistiska politik är inte särskilt konstigt. Att sedan Sverigedemokraternas politik i allt väsentligt (bortsett från frågorna om migration och integration) ligger närmare regeringens än vad de borgerliga partiernas politik gör, det bryr sig oppositionella väljare inte om. När väljare inte vill ha kvar sittande regering, kan de rösta på mycket annat i dess ställe, men framför allt röstar de nog på någon som faktiskt ställer sig i opposition.

Moderaterna är inte, har aldrig varit och skall aldrig bli något populistiskt parti. Moderaterna är ett parti som följer sin ideologi.

Men samtidigt måste man lyssna på folks frågor och funderingar. Man kan inte bortse från folks oro över saker för att man inte vill ta i dem. I stället kan man behöva triangulera och hitta sina egna svar utifrån sin ideologi, och förklara för väljarna varför de egna svaren är de bästa. Det har Moderaterna kunnat göra förut. Vi borde kunna göra det igen.