Inlägg i ‘Okategoriserade’ kategorin

Grattis Finland!

onsdag, december 6th, 2017

HÄSSELBY onsdagen den 6 december 2017

För hundra år sedan idag, förklarade sig Finland självständigt från Ryssland. Dagen firas sedan dess som Finlands självständighetsdag, vilket är landets nationaldag.

I år är det alltså hundraårsjubileum av finsk självständighet. Det är värt att fira.

Jerusalem är Israels huvudstad sedan länge

onsdag, december 6th, 2017

HÄSSELBY onsdagen den 6 december 2017

Idag har den amerikanske presidenten Donald Trump meddelat, att hans land erkänner Jerusalem som Israels huvudstad.

Det är på tiden. Jerusalem har faktiskt varit Israels huvudstad i femtio år. Jag gillar inte Trump, men det här beslutet är självklart.

Egentligen är det konstigt, att andra länder över huvud taget har synpunkter på saken. Jag vet inget land som har ifrågasatt att Stockholm skulle vara Sveriges huvudstad. Det är ju bara så.

Skönt att se att USA upphör med den verklighetsfrånvända symbolpolitiken.

SVT och reklamen

måndag, december 4th, 2017

HÄSSELBY måndagen den 4 december 2017

Sveriges television har ett uppdrag från staten att sända neutral och saklig television, det som brukar kallas public service. På grund av neutralitetskravet, tackar SVT i regel nej till reklam i sina kanaler.

Man kan dock se viss skillnad på SVT:s inställning till reklamanknytningen genom åren.

2015: SVT ser till att Skansen inte förnyar sitt kontrakt med Loa Falkman att uppträda på det TV-sända nyårsaftonsfirandet, eftersom Falkman gör reklam för ICA.

2017: SVT utnämner Lotta Lundgren till julvärd på julafton i TV, trots att Lundgren gör reklam för Coop.

Vad har förändrats i SVT:s statliga uppdrag på två år?

Partiledarfrågan

måndag, augusti 28th, 2017

HÄSSELBY måndagen den 28 augusti

I torsdags skrev jag här på bloggen, att jag ville ha Anna Kinberg Batra kvar som partiledare. I fredags valde Anna tyvärr att meddela sin avgång.1

Jag hade velat ha Anna kvar som partiledare. Det finns ingen anledning för mig att förespråka någon annan partiledare.

Det är de som har tvingat fram partiledarens avgång, som borde presentera alternativ, och det borde de ha gjort redan när de väckte frågan.

Det hör till konservatismens ideologi och Moderaternas traditionella tillvägagångssätt, att inte bara kräva ändring för ändringens skull. Man brukar samtidigt presentera vad man vill ha i stället.


1) Att jag omnämner Anna vid förnamn endast, beror på att jag känner henne personligen.

Den som vill byta, måste komma med förslag

torsdag, augusti 24th, 2017

HÄSSELBY torsdagen den 24 augusti 2017

Frågan har tagits upp i massmedierna, om vem som skall vara partiledare för Moderata samlingspartiet. Somliga anser att Anna Kinberg Batra borde bytas ut.

De som vill ha ett byte på partiledarposten, har dock inga förslag till ersättare. Varför har de inte det? Den som vill ha en förändring måste kunna presentera ett förslag.

Det finns ingen anledning att föreslå att byta ut Anna Kinberg Batra utan att veta vem man vill ha i stället.

En som jag vill byta ut, är statsminister Stefan Löfven. Jag har också ett förslag till ersättare. Anna Kinberg Batra borde bli statsminister.

Socialdemokraterna och skatterna

onsdag, maj 3rd, 2017

HÄSSELBY onsdagen den 3 maj 2017

Många undrar ofta varför socialdemokraterna alltid förespråkar höga skatter, oavsett om det är till fördel för samhällsekonomin och statskassan eller ej. Jag tror att svaret är enklare än vad man ofta tänker på.

Socialdemokraterna har hög skatt som ideologi. Det handlar för dem inte om sunda statsfinanser eller god samhällsekonomi, utan de ser ett högt skattetryck som ett självändamål.

Stig Dingertz fick guld

söndag, april 23rd, 2017

HÄSSELBY söndagen den 23 april 2017

På förbundsstämman för Moderaterna i Stockholms stad, som avhölls den här helgen, tilldelades Stig Dingertz förbundets guldplakett. Det är han värd, efter alla sina insatser för förbundet och för Stockholm.

Jag framförde också en hälsning till honom från mina föräldrar Margareta och Åke Granqvist. Han kände dem från förr, de var också aktiva i Stockholmspolitiken på 1950- och ’60-talen, och tackade så mycket för min hälsning. Min vän och tidigare chef Jan B. Westman applåderar säkert också i sin himmel.

Omöjligt beslut

söndag, april 23rd, 2017

HÄSSELBY söndagen den 23 april 2017

I helgen har Moderaterna i Stockholms stad genomfört sin förbundsstämma.

Moderater är kloka och logiska, men ibland blir det fel även hos oss.

Stämman tog nämligen beslut, baserat på en motion från en medlem, att den som innehar en bostad med äganderätt skall ha rätt att hyra ut denna bostad i andra hand. Det är en omöjlighet.

Den som äger en bostad, kan hyra ut bostaden, men det är då en uthyrning i första hand. Dessutom medger hyreslagen (12 kap. jordabalken) redan ovillkorligen sådan uthyrning.

Jag reserverade mig mot beslutet. Det kommer hur som helst inte att kunna implementeras.

Fastighetsägare och folkbokföring

fredag, april 21st, 2017

HÄSSELBY lördagen den 22 april 2017

Det är viktigt för samhället att vi har en fungerande folkbokföring. Staten måste kunna hitta sina medborgare, gäldenärer måste kunna hitta sina borgenärer, post måste kunna nå rätt adressat.

Folkbokföringen sköts för närvarande av Skatteverket och regleras av folkbokföringslagen. Om man upptäcker att en person är folkbokförd på fel adress, så kan man anmäla detta till Skatteverket. Det är sedan upp till Skatteverket att utreda saken och besluta om en eventuell ändrad folkbokföringsadress för personen.

Enskilda personer har inget att säga till om, avseende andras folkbokföring. Det för med sig konsekvenser som är till besvär för många. En person kan folkbokföra sig på en annan persons fastighet och få all sin post dit, trots att han inte bor där, och fastighetsägaren har inget att säga till om. Fastighetsägaren kan bara hoppas, att Skatteverket finner anledning att ändra den andra personens folkbokföring.

I princip är detta en inskränkning över fastighetsägarens rådighet över den fastighet som han äger. Det leder också till att möjligheterna att komma till rätta med felaktiga folkbokföringsuppgifter minskar.

Om fastighetsägaren skulle ha möjlighet att själv initiera ett ärende om folkbokföringsutredning för en person som är folkbokförd på hans fastighet, så skulle Skatteverket ha ett starkare krav på sig att rätta till felaktigt folkbokförda personer. Fastighetsägaren skulle också få större rådighet över den egendom som han faktiskt äger.

Jag har motionerat om detta till förbundsstämman för Moderata samlingspartiet i Stockholms stad i år. Sent i går kväll biföll stämman min motion.

Skatteverkets uppdelning av lantbrukares verksamhet hindrar miljöåtgärder

söndag, april 2nd, 2017

HÄSSELBY söndagen den 2 april 2017

Kammarrätten i Jönköping dömde den 22 mars i år (mål nr 1370–1371-16) till Skatteverkets fördel i ett mål, där Skatteverket hade underkänt en fastighetsägares avdragsrätt för moms avseende åtgärder för att återställa en våtmark.

Fastighetsägaren äger en lantbruksfastighet och hade vidtagit åtgärder för att återställa en våtmark. Förutom att hon bedömde att detta skulle vara till fördel för hennes näringsverksamhet på fastigheten, så var det rimligen också till nytta för naturen på platsen.

Skatteverket gillade dock inte detta, utan valde att dela upp hela verksamheten i smådelar och först därefter bestämma vad som hade ett mer direkt samband med den del av verksamheten som mer faktiskt var vinstdrivande. Återställandet av våtmarken räknades inte dit.

Skatteverket väljer alltså att godtyckligt spjälka upp en enskild näringsidkares verksamhet på flera och sedan bara godkänna avdrag för ingående moms i de delar där det också finns utgående moms att betala. Det är märkligt att kammarrätten har gått på Skatteverkets linje. Den verksamhet som bedrivs på en lantbruksfastighet brukar normalt ses som en odelbar helhet. Till följd av den här domen, kommer lantbrukare nog dra sig för att vidta åtgärder som mest specifikt handlar om att ta god hand om naturen. Tyvärr går det fiskala intresset före både en normal verksamhetsuppdelning och miljöhänsyn i det här fallet.