Regeringsskifte nu skulle kräva extraval

HÄSSELBY söndagen den 17 april 2016

Den senaste tiden har jag mött många väljare, som tycker att de borgerliga partierna (Alliansen) borde fälla regeringen och överta regeringsmakten själv.

Det låter förstås som en lockande tanke, men hur skulle det gå till i praktiken?

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet en relativ majoritet i riksdagen sedan valet 2014. Tillsammans med Sverigedemokraterna, och om Miljöpartiet räknas som socialistiskt, finns det en absolut socialistisk majoritet i riksdagen.

Några opinionsundersökningar på sista tiden har pekat på möjligheten till borgerlig majoritet, men det förutsätter ju ett val.

Om nuvarande regering skulle fällas utan extraval, skulle en eventuell borgerlig regering som komme i dess ställe behöva lita på hoppande majoriteter. Det vore ett ännu mer osäkert läge än det som nuvarande regering har att hantera.

Riksdagsoppositionen kan fälla regeringen, men kan inte utlysa extraval.

Vore det vettigt att fälla regeringen och tillträda regeringsmakten bara för att omedelbart utlysa extraval?

Ett svar till “Regeringsskifte nu skulle kräva extraval”

  1. Åke Granqvist skriver:

    Det är alltså bara en regeringschef som kan utlysa extraval.

    Ska M i nuvarande parlamentariska läge kunna ha något inflytande i frågan fordras då en hel del kryssande bland lagparagrafer och trilskande socialdemokrater. Bättre då kanske att undergräva S+MP på andra sätt.

Kommentera