Barnäktenskap strider mot svensk lag

HÄSSELBY söndagen den 10 april 2016

På senare tid har det kommit upp i den allmänna debatten, att somliga invandrare och flyktingar kommer till Sverige och är gifta även om de är under 18 år. Det märks en stor upprördhet över att somliga svenska myndigheter då behandlar dessa barn som om de är gifta.

Bland annat har Migrationsverket hanterat sökande så, enligt Dagens Juridik i förrgår.

Upprördheten är berättigad.

Men man skall inte vara upprörd för att det på något sätt vore tillåtet att behandla barn som om de vore gifta. Det är det nämligen inte.

Jämlikt 7 kap. 4 § lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, gäller att ”[b]estämmelse i främmande lag eller beslut som meddelats av myn dighet i främmande stat får ej tillämpas, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.” Den bestämmelsen, om så kallad ordre public, betyder att äktenskap ingångna utomlands av den som är under 18 år, inte är giltiga här i Sverige – eftersom det är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. Så har den regeln alltid tillämpats. Det borde Migrationsverket känna till.

Som tur är, är det inte Migrationsverket som bestämmer om en utlänning som flyttar till Sverige skall anses gift. Det gör Skatteverket i samband med att personen folkbokförs.

4 svar till “Barnäktenskap strider mot svensk lag”

 1. Per skriver:

  Du har med all sannolikhet fel i din tolkning här. Det går knappast att hävda att äktenskap där den ena parten är under 18 uppenbart strider mot svensk rättsordning, Detta av tre uppenbara skäl. Sådana äktenskap var tillåtna bara för några år sedan här i Sverige. Och skälet till att de förbjöds var inte att de var uppenbart olämpliga i sig självt. Vi erkänner redan sådana äktenskap mellan EU-medborgare. För det tredje det är fullt tillåtet för svenska ungdomar att ha sex, bo ihop och till och med att bilda familj.

 2. Elias Granqvist skriver:

  Nej, Per, sådana äktenskap har aldrig erkänts i Sverige. De registreras inte i folkbokföringen.

  Jag har inte fel i min tolkning av lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, så tillämpades den när jag jobbade på Skatteverket fram till 2011. Din uppgift om att sådana äktenskap skulle ha varit tillåtna ”för några år sedan” stämmer inte.

  Sex, boende och familjebildning har för övrigt inget med äktenskaps giltighet att göra.

 3. per skriver:

  Jo de erkändes. Fram till för några år sedan kunde svenskar under 18 gifta sig på dispens . Och jo sex och samboskap är relevant.För att kunna åberopa ordre publique måste du hävda att själva relationen uppenbart strider mot rättsordningen.Annars gäller civilrättsliga förhållanden från andra länder.

 4. Elias Granqvist skriver:

  Nej, de erkändes inte. Dispensen som gavs till svenskar under arton år, gavs mycket restriktivt. Utländska äktenskap ingångna av personer under arton års ålder registrerades aldrig i Sveriges folkbokföringsdatabas och så sker fortfarande inte.

  Du blandar nog ihop praktiskt hantering med juridiskt erkännande. Juridiskt erkännande genom svensk registrering har aldrig gjorts.

Kommentera