5 000 är inte mycket

HÄSSELBY tisdagen den 25 augusti 2015

Majoriteten i Stadshuset (S, Mp, V och Fi) har meddelat att staden skall satsa särskilt på att bygga nya, billiga hyresrätter. Det behövs förstås.

Satsningen innebär att det skall byggas 5 000 sådana billiga bostäder inom fem år.

5 000? Det är inte mycket jämfört med vad som behövs.

5 000 är inte mycket till särskild satsning.

Kommentera