Opinionsutvecklingen

HÄSSELBY torsdagen den 23 juli 2015

Nu händer det i opinionen, som jag faktiskt trodde skulle hända för flera månader sedan: Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna och blivit det näst största partiet i folkopinionen (SvD). Fortsätter utvecklingen är Sd snart Sveriges största parti, för Socialdemokraterna är inte mycket större, varken enligt denna eller de närmast tidigare publicerade undersökningarna.

En opinionsundersökning är alltid en opinionsundersökning. Den är inget val, och påverkar inte maktbalansen i riksdagen. Det är heller aldrig säkert att den visar hur ett val skulle gå.

Samtidigt kan man inte bortse från opinionsundersökningar. De visar på trender och tendenser i samhället. Sverigedemokraternas siffror har ökat stadigt i flera år och än mer tydligt sedan Moderata samlingspartiet och de andra borgerliga partierna lånade sig till decemberöverenskommelsen, som innebär att de visserligen kan bedriva oppositionspolitik men mer eller mindre lovar att inte utmana om regeringsmakten.

Det är alltså en avlövad borgerlig opposition vi ser och att folk då tycker att Sverigedemokraterna är det enda reella alternativet till regeringens socialistiska politik är inte särskilt konstigt. Att sedan Sverigedemokraternas politik i allt väsentligt (bortsett från frågorna om migration och integration) ligger närmare regeringens än vad de borgerliga partiernas politik gör, det bryr sig oppositionella väljare inte om. När väljare inte vill ha kvar sittande regering, kan de rösta på mycket annat i dess ställe, men framför allt röstar de nog på någon som faktiskt ställer sig i opposition.

Moderaterna är inte, har aldrig varit och skall aldrig bli något populistiskt parti. Moderaterna är ett parti som följer sin ideologi.

Men samtidigt måste man lyssna på folks frågor och funderingar. Man kan inte bortse från folks oro över saker för att man inte vill ta i dem. I stället kan man behöva triangulera och hitta sina egna svar utifrån sin ideologi, och förklara för väljarna varför de egna svaren är de bästa. Det har Moderaterna kunnat göra förut. Vi borde kunna göra det igen.

Kommentera