Detta med statsministerns ställföreträdare…

HÄSSELBY lördagen den 18 juli 2015

Jag trodde att Åsa Romson var statsministerns ställföreträdare jämlikt 6 kap. 10 § regeringsformen. Hon kallas ju vice statsminister, och det är en titel som normalt betyder detsamma som statsministerns ställföreträdare, en populär titel för samma sak.

Nu visar det sig, att Romson inte alls är vice statsminister. Hon bara kallas det, utan att vara det (DN).

Det ser alltså ut som om socialdemokraterna har blåst miljöpartisterna på ställföreträdarposten för statsministern. Miljöpartisterna vill inte erkänna att de skulle ha blivit lurade, de säger att de var medvetna om detta redan från början. Så kanske det var, men det förefaller underligt att de skulle ha gått med på en sådan sak.

Men vem är jag att döma? Det är en intern fråga för regeringen.

Kommentera