För 225 år sedan säkerställdes Sveriges suveränitet från Ryssland

HÄSSELBY torsdagen den 9 juli 2015

I dag är det på dagen 225 år sedan de svenska och ryska flottorna möttes i slaget vid Svensksund i Finska viken, det var den 9 juli 1790. Det var ryssarna som anföll de defensivt placerade svenska styrkorna, men svenskarna vann och tillfogade ryssarna ett förkrossande nederlag.

Det är kanske Sveriges största sjömilitära seger någonsin och räknat på antalet fartyg som deltog i slaget så var det Östersjöns någonsin största sjöslag.

Det svensk-ryska kriget 1788-90 (också kallat ”Gustaf III:s krig”, eftersom det var kungen som hade initierat det) avslutades kort därefter.

Inga landavträdelser gjordes från någondera hållet, men fredsfördraget var ändå till fördel för Sverige. Freden i Värälä som slöts den 14 augusti 1790 ledde nämligen till att Ryssland tvangs avstå från den rätt att blanda sig i Sveriges politik, som hade tillförsäkrats ryssarna i freden i Nystad 1721. Sverige blev alltså åter fullt suveränt från andra länders inflytande.

Kommentera