Arkiv för juli, 2015

Opinionsutvecklingen

torsdag, juli 23rd, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 23 juli 2015

Nu händer det i opinionen, som jag faktiskt trodde skulle hända för flera månader sedan: Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna och blivit det näst största partiet i folkopinionen (SvD). Fortsätter utvecklingen är Sd snart Sveriges största parti, för Socialdemokraterna är inte mycket större, varken enligt denna eller de närmast tidigare publicerade undersökningarna.

En opinionsundersökning är alltid en opinionsundersökning. Den är inget val, och påverkar inte maktbalansen i riksdagen. Det är heller aldrig säkert att den visar hur ett val skulle gå.

Samtidigt kan man inte bortse från opinionsundersökningar. De visar på trender och tendenser i samhället. Sverigedemokraternas siffror har ökat stadigt i flera år och än mer tydligt sedan Moderata samlingspartiet och de andra borgerliga partierna lånade sig till decemberöverenskommelsen, som innebär att de visserligen kan bedriva oppositionspolitik men mer eller mindre lovar att inte utmana om regeringsmakten.

Det är alltså en avlövad borgerlig opposition vi ser och att folk då tycker att Sverigedemokraterna är det enda reella alternativet till regeringens socialistiska politik är inte särskilt konstigt. Att sedan Sverigedemokraternas politik i allt väsentligt (bortsett från frågorna om migration och integration) ligger närmare regeringens än vad de borgerliga partiernas politik gör, det bryr sig oppositionella väljare inte om. När väljare inte vill ha kvar sittande regering, kan de rösta på mycket annat i dess ställe, men framför allt röstar de nog på någon som faktiskt ställer sig i opposition.

Moderaterna är inte, har aldrig varit och skall aldrig bli något populistiskt parti. Moderaterna är ett parti som följer sin ideologi.

Men samtidigt måste man lyssna på folks frågor och funderingar. Man kan inte bortse från folks oro över saker för att man inte vill ta i dem. I stället kan man behöva triangulera och hitta sina egna svar utifrån sin ideologi, och förklara för väljarna varför de egna svaren är de bästa. Det har Moderaterna kunnat göra förut. Vi borde kunna göra det igen.

Charlie Hebdo orkar inte mer

lördag, juli 18th, 2015

HÄSSELBY lördagen den 18 juli 2015

Islams profet Mohammed kommer inte längre att avbildas i den franska satirtidningen Charlie Hebdo, har tidningens chefredaktör Laurent ”Riss” Sourisseau nu berättat för det tyska nyhetsmagasinet Stern (SvD). Det är oerhört tråkigt, tycker jag.

Tidningen känner sig alltså tvungen att ge sig för terrorismen. Terroristerna har lyckats att i viss mån tysta Charlie Hebdo.

Jag vet inte om Charlie Hebdo är bra, jag har aldrig läst tidningen, men jag anser att man alltid skall ha rätt att uttrycka sina åsikter. I det ingår att man skall ha rätt att satirisera andra.

Det lilla jag har läst av Charlie Hebdo, de utdrag som jag har hittat på Internet, har jag ändå tyckt varit ganska roliga. Det hör nu ändå inte riktigt till saken. Det viktiga är att man skall ha sin yttrandefrihet. Det skulle jag tycka, även om jag hade tyckt illa om det som Charlie Hebdo publicerar. Jag försvarar även den yttrandefrihet som antidemokratiska, diskriminerande och våldsförhärligande media har, även om jag ogillar det de skriver.

Jag har stor förståelse för Charlie Hebdos beslut, även om jag tycker att det är synd. Det är ju en kapitulation inför våldet, en kapitulation inför dem som inte vill att man skall få tycka vad man vill.

Detta med statsministerns ställföreträdare…

lördag, juli 18th, 2015

HÄSSELBY lördagen den 18 juli 2015

Jag trodde att Åsa Romson var statsministerns ställföreträdare jämlikt 6 kap. 10 § regeringsformen. Hon kallas ju vice statsminister, och det är en titel som normalt betyder detsamma som statsministerns ställföreträdare, en populär titel för samma sak.

Nu visar det sig, att Romson inte alls är vice statsminister. Hon bara kallas det, utan att vara det (DN).

Det ser alltså ut som om socialdemokraterna har blåst miljöpartisterna på ställföreträdarposten för statsministern. Miljöpartisterna vill inte erkänna att de skulle ha blivit lurade, de säger att de var medvetna om detta redan från början. Så kanske det var, men det förefaller underligt att de skulle ha gått med på en sådan sak.

Men vem är jag att döma? Det är en intern fråga för regeringen.

Om statsministern skulle falla ifrån…

torsdag, juli 16th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 16 juli 2015

Statsminister Stefan Löfven (s) åkte akut till sjukhus och genast exploderar sociala media med oro över att Åsa Romson (mp) skulle bli statsminister.

Romson är förvisso statsministerns ställföreträdare, men det betyder inte att hon blir statsminister om statsministern faller ifrån. Hon blir tillförordnad statsminister tills en ny statsminister har utsetts och det skulle i så fall med all säkerhet bli en socialdemokrat.

För övrigt mår Löfven visst redan bättre. Det är ju bra.

Att tagga en underdånig hyllning

fredag, juli 10th, 2015

HÄSSELBY fredagen den 10 juli 2015

Riksarkivet, som genom statsheraldikern är ansvarig för offentlig heraldik i Sverige, har avrått en man från att tatuera in Sveriges riksvapen på sin kropp (DI). Inte för att det är olagligt – det är det inte – utan för att de kan ge fel signaler.

Biträdande statsheraldiker Carl Michael Raab avrådde, för att riksvapnet kan ge en antydan om att den tatuerades kropp tillhör statsverket. Korrekt så.

Riksvapnen är ju nämligen bara statens symboler. Till skillnad från Sveriges flagga, är de inte också en symbol för svenska folket. Statens härolder bar förr i tiden tunikor med tre kronor på.

Fast i rätt kontext, alltså om riksvapnet skulle ingå i ett större tatuerat motiv, så skulle det nog hyggligt tydligt framgå att vapnet inte fanns där som en egendomsmarkör utan mer som en underdånig hyllning till Konungariket Sveriges krona.

För 225 år sedan säkerställdes Sveriges suveränitet från Ryssland

torsdag, juli 9th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 9 juli 2015

I dag är det på dagen 225 år sedan de svenska och ryska flottorna möttes i slaget vid Svensksund i Finska viken, det var den 9 juli 1790. Det var ryssarna som anföll de defensivt placerade svenska styrkorna, men svenskarna vann och tillfogade ryssarna ett förkrossande nederlag.

Det är kanske Sveriges största sjömilitära seger någonsin och räknat på antalet fartyg som deltog i slaget så var det Östersjöns någonsin största sjöslag.

Det svensk-ryska kriget 1788-90 (också kallat ”Gustaf III:s krig”, eftersom det var kungen som hade initierat det) avslutades kort därefter.

Inga landavträdelser gjordes från någondera hållet, men fredsfördraget var ändå till fördel för Sverige. Freden i Värälä som slöts den 14 augusti 1790 ledde nämligen till att Ryssland tvangs avstå från den rätt att blanda sig i Sveriges politik, som hade tillförsäkrats ryssarna i freden i Nystad 1721. Sverige blev alltså åter fullt suveränt från andra länders inflytande.

Synpunkter på opinionssiffrorna

torsdag, juli 9th, 2015

HÄSSELBY torsdagen den 9 juli 2015

Opinionssiffrorna för Moderaterna går neråt. Enligt Demoskops senaste mätning (Expressen) har partiet nu 23,1 % stöd i väljarkåren, vilket är en nedgång på hela 3 procentenheter sedan den förra mätningen en månad tidigare.

23,1 % är ändå historiskt sett bra siffror för Moderaterna. Partiet är Sveriges näst största parti, efter socialdemokraterna som i samma mätning får 25,5 %. I ett historiskt perspektiv är de socialdemokratiska siffrorna en katastrof, det partiet hade under många decennier ständigt över 40 %:s väljarstöd och har under de senaste decennierna normalt ändå legat mellan 30 och 35 %.

Mot bakgrund av att Moderaterna och de andra borgerliga partierna fortfarande passivt stödjer den sittande röd-gröna regeringen genom den konstitutionellt synnerligen tveksamma decemberöverenskommelsen, så förvånar det mig faktiskt att mitt parti ändå har så högt stöd i opinionen som det har. De enda skäl som talar för decemberöverenskommelsen är praktiska skäl – man vill inte behöva hantera en regeringskris.

Moderaterna borde släppa decemberöverenskommelsen och börja bedriva oppositionspolitik på riktigt. Det skall bedrivas ordentlig liberalkonservativ oppositionspolitik.

Om det leder till att det blir regeringskris, så är det ingen nackdel. Tvärtom.

I en parlamentarisk demokrati jobbar partierna alltid för att få inflytande och för att komma i regeringsställning. Ett oppositionsparti som inte ständigt är berett att överta regeringsmakten, borde inte kalla sig oppositionsparti.

Scouter är alltid redo. Detsamma måste gälla för politiker. Kom igen nu, Anna!