Arkiv för maj, 2015

Linköpings kommun kränker yttrandefriheten

måndag, maj 25th, 2015

HÄSSELBY måndagen den 25 maj 2015

Förra året blev folk – med rätta – förnärmade över vissa budskap som framfördes på banderoller uppsatta på studentflak. Somliga yttranden var otrevliga, sexistiska och rasistiska.

Svenska skolor skall utbilda elever i demokrati och medmänsklighet. Dåliga budskap från eleverna tyder snarast på att skolan har misslyckats i sitt uppdrag.

I år kommer Linköpings kommun att förhandsgranska budskap på studentflak i sin kommun (Corren). Det är inget annat än censur. Kommunen har inte rätt att ägna sig åt detta, det är en inskränkning av elevernas yttrandefrihet så som den fastställs i våra grundlagar.

Även om man tycker illa om de budskap som framförs, så har kommunen som myndighet inte rätt att förhandsgranska dem. Det är dessutom rent praktiskt lite väl sent att komma sista dagen i skolan och ha synpunkter på elevernas texter ur ett moralperspektiv – i stället för att sedan tidigare ha sett till att samhällskunskapen håller en vettig nivå i skolan.

Linköpings kommun borde tänka om.

Rädda Bromma

lördag, maj 23rd, 2015

HÄSSELBY lördagen den 23 maj 2015

Hotet mot Bromma flygplats synes aldrig kunna avvärjas helt. Det finns alltid bakåtsträvande människor som vill förstöra och störa kommunikationerna.

Flygplatsen borde kulturminnesmärkas för att hindra marodörerna.

Det är dags för NATO

fredag, maj 22nd, 2015

HÄSSELBY fredagen den 22 maj 2015

Allt oftare läser man i tidningarna om att Ryssland gör militära maktdemonstrationer i vårt närområde (se t.ex. SvD idag). Ryssland har fört krig mot Georgien 2008, har ensidigt annekterat Krim från Ukraina och mycket tyder på att Ryssland är inblandade på rebellsidan i inbördeskriget i östra Ukraina.

Vi lever inte längre i terrorbalansens tid, då sovjetiska styrkor visserligen stod i beredskap på andra sidan Östersjön men aldrig faktiskt utförde några aggressioner i Europa utanför sin egen intressesfär Warszawapakten. Dagens Ryssland har visat att det inte drar sig för att använda vapenmakt mot länder de ogillar i sitt närområde. Att vara alliansfri innebär inte någon garanti för fred.

Även om jag inte tror att Ryssland kommer att omvandla vapenskramlet till regelrätt krig mot Sverige, så kan det vara en bra markering att för säkerhets skull ansluta vårt land till NATO.

Religiös mission i Sverige

söndag, maj 17th, 2015

HÄSSELBY söndagen den 17 maj 2015

Aje Carlbom, docent vid Malmö högskola, skrev härom dagen i tidningen Dagens samhälle om muslimsk mission i Sverige och andra västländer. Det är en intressant text.

Jag delar inte riktigt den mörka bild av framtiden som Carlbom tycks vilja frammana, med saudisk salafistisk mission som ett hot mot det svenska samhället. Sverige är väldigt sekulärt, och lär inte vara så mottagligt för den muslimska missionen.

För vissa personer i Sverige kan det dock utgöra ett problem, nämligen för folk med invandrarbakgrund som känner sig rotlösa i det svenska samhället men har en bakgrund från något muslimskt land. De kan tänkas ta till sig idéerna. För att mota detta, borde Svenska kyrkan bedriva mission med sådana personer särskilt i åtanke.

Vi har religionsfrihet i Sverige och vårt sekulära samhälle och den i och för sig utmärkta allmänt omfattade idén att man skall motverka diskriminering, har ibland lett till att man har varit för överseende med odemokratiska tendenser bland religiösa minoritetsgrupper. Det finns ingen anledning att vara det.

Klart att Reinfeldt hade rätt

söndag, maj 17th, 2015

HÄSSELBY söndagen den 17 maj 2015

Nu skriver Expressen att ”Reinfeldt hade rätt, vi måste jobba längre”.

Ja, det är ju ingen nyhet. Det är väl självklart för varje människa som tänker lite längre än bara till sig själv.

Människor blir äldre och äldre och har hälsan kvar allt högre upp i åldrarna. Att förskjuta pensionsåldern i enlighet med detta är bara logiskt.

När det infördes en allmän pensionsålder i vårt land, låg den på 67 år. På den tiden var det en ålder som var över medellivslängden i Sverige. Det var alltså många som aldrig uppnådde folkpensionsåldern. Numera är 67 år däremot ”ingen ålder”, det räknas nästan som en del av medelåldern fortfarande. Gammal blir man vid 70 eller 75, kanske rent av först vid 80, och även vid den åldern har man numera ofta många friska år kvar i livet.

Så det är klart att Reinfeldt hade rätt. Även om det naturligtvis även i framtiden kommer att finnas de individer som behöver gå i pension tidigare.

Morgan Johansson vill socialisera näringslivet

fredag, maj 15th, 2015

HÄSSELBY fredagen den 15 maj 2015

Justitieminister Morgan Johansson kan tänka sig att de aktiebolag som inte har jämställda styrelser skall kunna upplösas av staten.

Det gäller alltså även små, privata bolag. När statsrådet pressas på uppgiften, tycker han nämligen att det kanske inte vore rätt att upplösa börsbolag.

Aktiebolag är privatpersoner. De är privata, juridiska personer som normalt används för näringsverksamhet.

Genom att tvångsupplösa privata juridiska personer bara för att de inte lever upp till ett jämställdhetskrav som staten bestämmer sig för, så socialiserar man näringslivet i Sverige. Svenska aktiebolag kommer inte längre att själva få välja sina styrelser. Vad blir nästa kvoteringsregel de måste uppfylla för att inte tvångslikvideras?

Tänker Johansson inte på att äganderätten är skyddad i Sverige? Den är faktiskt skyddad i rättighetskapitlet i vår regeringsform.

Något så här vänstervridet förslag har inte kommit från socialdemokraterna sedan 1940-talet, då de funderade på att socialisera hela näringslivet i Sverige. Inte ens löntagarfonderna var lika ingripande.

Fast socialdemokraterna är ett socialistiskt parti, så säg inte att du är överraskad.