Arkiv för december, 2014

Besvikelse

söndag, december 28th, 2014

HÄSSELBY söndagen den 28 december 2014

Jag startade strax efter valet i september i år Facebookgruppen ”Anna Kinberg Batra som statsminister”, eftersom Fredrik Reinfeldt på valdagskvällen hade aviserat sin avgång som partiledare. Jag lämnade den igår med anledning av den så kallade ”decemberöverenskommelsen”, som Anna uppenbarligen ligger bakom å moderaternas vägnar.

Det är inte utan att jag är mycket besviken både på mitt parti och på den partiledarkandidat som jag ärligt talat trodde skulle bli ett lyft för Moderata samlingspartiet.

Nu gör man en politisk uppgörelse med den löfvenska expeditionsministären och låter den således återfå statusen av normal regering utan varken talmansrunda eller extraval. Både regeringen och Alliansen bryter därmed mot parlamentarisk praxis sådan den har utvecklats och gällt i vårt land sedan den allmänna rösträttens införande i början av 1900-talet.

Dagens Bibelord att tänka på får nog bli Luk. 23:34: ”Jesus sade: ‘Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör’…”

NU är det lekstuga i riksdagen

lördag, december 27th, 2014

HÄSSELBY lördagen den 27 december 2014

Regeringens budgetproposition röstades ner i riksdagens kammare tidigare denna månad. Enligt parlamentarismens regler innebär det att regeringen skall avgå.

Det finns ett alternativ för regeringen, om den inte vill avgå omedelbart. Det är att utlysa extraval. Det meddelade statsminister Löfven att han skulle göra så snart det var legalt möjligt i slutet av december.

Från det att budgetpropositionen har fallit och tills regeringen faktiskt har avgått är den en expeditionsministär och skall därför inte fatta politiska beslut. Det innefattar politiska överenskommelser.

Nu har regeringen i stället gjort upp med Alliansen. Överenskommelsen kallas ”decemberöverenskommelsen” (läs mer i DN, SvD, SVT). Det innebär att man struntar i våra konstitutionella regler.

Självklart hade man kunnat göra en överenskommelse mellan Alliansen och regeringen, men inte innan Löfven hade blivit entledigad från uppdraget som statsminister. Så enkelt är det. Är det så svårt att förstå?

Tre oacceptabla lösningar på regeringskrisen

fredag, december 26th, 2014

HÄSSELBY annandag jul 2014

Som en uppföljare på mitt senaste blogginlägg, som jag skrev i tisdags, så vill jag kommentera några av ”lösningarna” på regeringskrisen som Dagens Nyheter skrev om dagen efter, d.v.s. dagen innan julafton. Det märkliga är nämligen, att de tre ”lösningar” som Jonas Hinnfors presenterar för Dagens Nyheter, är konstitutionellt oacceptabla – samtidigt som Hinnfors presenteras som professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Regeringen Löfvens budgetproposition röstades ner i riksdagens kammare. I den situationen finns det bara två parlamentariskt godtagbara lösningar: 1) antingen avgår regeringen och låter talmannen sondera möjligheterna för en ny regering med samma parlamentariska förutsättningar, eller 2) så utlyser regeringen extraval.

Statsminister Löfven valde alternativ 2. Hinnfors låtsas inte om alternativ 1 utan hittar i stället på tre andra ”lösningar”. Det är tre ”lösningar” som visserligen med en rent rättspositivistisk syn på vår konstitution inte är förbjudna, men som utifrån parlamentarismens regler aldrig kan godtas och som därför går emot regeringsformens intentioner.

En professor i statsvetenskap borde veta bättre än att föreslå att man skall bryta mot grundlagen.

Hemliga samtal pågår kanske…

måndag, december 22nd, 2014

HÄSSELBY måndagen den 22 december 2014

Idag rapporterar många massmedier (bl.a. SvD och DN), att det pågår ”hemliga” förhandlingar mellan regeringen och de borgerliga oppositionspartierna. Skälet skulle vara att underlätta för framtida minoritetsregeringar att få igenom sina budgetförslag i riksdagen, eftersom man inte gillade att budgetpropositionen röstades ner tidigare denna månad. Dessutom vill man undvika ett extraval.

Om det nu är så, är det underligt. Även om man inte gillar det som hände i budgetomröstningen, så är det ett bevis för att det parlamentariska systemet fungerar. Det är riksdagens majoritet som bestämmer i Sverige, oavsett hur majoriteten råkar se ut för dagen.

Och om regeringen Löfven inte utlyser extraval, så skall den avgå och låta talmannen sondera efter parlamentariskt underlag för en ny regering – eftersom regeringen Löfven förlorade budgetomröstningen.

Motarbeta våld inom familjer!

måndag, december 22nd, 2014

HÄSSELBY måndagen den 22 december 2014

Bland det värsta våld som någon kan utsättas för, är det våld man råkar ut för inom sin familj. Ingen borde behöva råka ut för det i hemmet, från dem som skall vara ens närmaste och käraste.

I Stockholms stad fick vi socialistiskt styre efter valet i höstas, efter åtta år med den borgerliga Alliansen. Det nya styret i Stadshuset genomför en del förändringar.

Bland föreningar som nu inte längre skall få stöd från Stockholms stad, finns riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF), som arbetar mot den typ av inomfamiljärt våld som har fått den vulgära beteckningen ”hedersvåld” (egentligen finns det ju inget hedersamt alls i att utöva våld, allra minst mot sin egen familj). GAPF har sitt säte i Stockholm och har haft viss framgång i sitt arbete, även om det fortfarande finns mycket att göra.

Läs mer om GAPF på http://gapf.se.

Arbetet mot ”hedersvåld” behöver allt stöd det kan få. Om du vill ge, sätt in pengar på GAPF:s Plusgirokonto 400 92 96-7, eller SMS:a “GAPF xx″ (utan citationstecken och med summan i kronor du vill ge i stället för xx) till telefonnummer 72672.

Byta bransch

fredag, december 12th, 2014

HÄSSELBY fredagen den 12 december 2014

De flesta brukar tycka att utvecklingen mot en allt mer professionaliserad politik, där folk mer eller mindre gör hela sin karriär som heltidspolitiker (politiska tjänstemän och förtroendevalda på heltid), är något dåligt. Det är bättre att folk med andra erfarenheter också kan bli politiker och tvärt om.

Nu kritiseras bland annat Anders Borg (m) för att han har fått ett jobb utanför politiken; han skall jobba inom näringslivet. Kritiken kommer främst från socialdemokrater. Det är underligt.

Det är ju aldrig någon som brukar kritisera att socialdemokrater byter jobb mellan politik och fackföreningsrörelse. Vad är egentligen skillnaden? Fackföreningsrörelsen har också anknytning till näringslivet (med fackföreningsledamöter i bolagsstyrelser t.ex.).

Nej, sluta med den här onödiga kritiken. Även om jävssituationer skulle kunna uppstå, så måste man lita på att människor själva uppmärksammar dem och jävar ut sig själva från sammanhang där deras opartiskhet kan ifrågasättas.

Denna konst är inte klotter

onsdag, december 10th, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 10 december 2014

Den nya socialistiska majoriteten i Stockholms stadshus har ändrat Stockholms stads klotterpolicy, så att det inte längre skall vara nolltolerans mot klotter.

Intresseorganisationen Svenska Tecknare meddelade igår, att det första klottret med anledning av de ändrade reglerna nu kan invigas. Artikeln illustreras emellertid inte med klotter och de konstverk som skall presenters förefaller inte vara utförda utan fastighetsägares tillstånd.

Det konstverk som finns på bilden hos Svenska Tecknare, är ett sådant konstverk som precis lika gärna hade kunnat uppföras redan innan policyn ändrades.

Det är svårt att se någon poäng med Svenska Tecknares inlägg. Har de missförstått den gamla klotterpolicyn?

Demokrati är majoritetsstyre

söndag, december 7th, 2014

HÄSSELBY söndagen den 7 december 2014

Varför skulle man införa nya konstitutionella regler som kan göra det lättare för minoritetsregeringar att överleva? Sverige har ju ändå nästan alltid minoritetsregeringar, och den här månadens händelse när regeringen har aviserat sin avgång för att den inte får igenom sin politik i riksdagen är en ovanlig händelse. Sist det hände var 1990 (den gången med en rent socialdemokratisk minoritetsregering).

Det hör till demokratin att folkmajoriteten skall styra och det hör till parlamentarismen att riksdagsmajoriteten skall styra – den majoritet som gäller just för stunden.

Jag anser visserligen att det i vårt statsskick skall finnas tydliga och starka minoritetsskydd så att majoriteten inte kan få diktatorisk makt, men det innebär inte att ett minoritetsstyre skall få starkt skydd för sig. Minoritetsskydd skall innebära att de som inte är representerade i regeringen skall skyddas. Det innebär inte att de som sitter i regeringen skall skyddas. Regeringsmakten innebär ändå så stora fördelar i sig.

Så låt reglerna vara som de är.

En minoritetsregering kan aldrig lita på att den får sitta kvar till nästa val. Det skall den aldrig få lita på. Det är själva grejen med demokratins majoritetsstyre och parlamentarismen.

Om det inte finns någon befintlig majoritet för den förda politiken, så beror det bara på att regeringen inte lyckas förankra sin politik i riksdagen. Så skall det vara i en parlamentarisk demokrati.

Inträdesavgifter på museer

fredag, december 5th, 2014

HÄSSELBY fredagen den 5 december 2014

I den nedröstade budgetpropositionen som regeringen lade fram, fanns förslaget att alla museer skulle ha gratis inträde. Nu blir det alltså inte så.

Jag anser inte att en sådan fråga skall beslutas i statsbudgeten. Det borde vara upp till varje museum självt att, utifrån sina budgetförutsättningar och sin bedömning av marknaden, bestämma vilken inträdesavgift museet skall ha. Då skulle ett museum själv kunna bestämma om nollavgift, om det bedömer att det vore bra.

Regeringen Löfven blir nu en expeditionsministär

torsdag, december 4th, 2014

HÄSSELBY torsdagen den 4 december 2014

Igår berättade statsminister Löfven att han avser att utlysa extraval till riksdagen den 29 december i år. Extravalet kommer att hållas den 22 mars nästa år.

Anledningen att statsministern inte utlyste extravalet redan nu, beror på att konstitutionen säger att det måste gå en viss tid från en nyvald riksdags första sammanträde tills extraval kan utlysas.

Statskoll.se skriver att det inte är säkert att det blir extraval. Det är i och för sig sant, rent rättsligt. Eftersom extravalet inte har utlysts ännu, så kan Löfven teoretiskt sett ångra sig och strunta i att utlysa extravalet.

Nu är det inte troligt att Löfven ångrar sig. Hans regerings budgetproposition har röstats ner av riksdagen och då skall statsministern avgå. Att utlysa extraval är det enda alternativet statsministern har, i stället för att med en gång lämna in sin avskedsansökan till talmannen. Ångrar han sig, kommer han alltså att bryta mot parlamentarismens regler.

Från och med igår kväll är regeringen Löfven i praktiken, om än inte formellt, att betrakta som en expeditionsministär. Den kan alltså väntas avstå från att fatta några beslut med direkt politisk innebörd utan skall bara förvalta staten fram till extravalet.