Nej, Annie Lööf, inskränk inte majoritetsstyret!

HÄSSELBY tisdagen den 11 november 2014

Trots alla brister som den nuvarande regeringen gör sig skyldig till, så är det dummaste jag har läst idag något som kommer från Centerpartiet.

Centerledaren Annie Lööf vill förbjuda partier i riksdagen att rösta på andra budgetförslag än sina egna (DN). På det viset skall en minoritetsregering kunna få igenom sin budget även om den har en majoritet av kammaren emot sig, bara för att majoriteten inte är helt enig i all sin kritik av regeringen!

I dagsläget innebär Centerpartiets förslag att Stefan Löfvens S+Mp-regering kan räddas kvar vid makten. Det är illa nog. I framtiden skulle det kunna innebära att en ännu värre regering, kanske en regering som rent av gör sig maktfullkomlig och missbrukar makten, skulle kunna sitta kvar vid taburetterna bara för att oppositionen inte i alla detaljer kan ena sig emot den.

Det centerpartistiska förslaget går emot den demokratins grundprincip som innebär att majoriteten skall kunna bestämma även om majoriteten inte är fullt enig i allt. Det centerpartistiska förslaget går emot den parlamentarismens grundprincip som innebär att en regering alltid måste ha riksdagens förtroende, om än bara passivt förtroende.

Annie Lööfs förslag är ogenomtänkt och korkat. Gör om, gör rätt!

Kommentera