Arkiv för november, 2014

Varför så rädda för regeringskris?

lördag, november 29th, 2014

HÄSSELBY lördagen den 29 november 2014

Vad är det som gör, att många politiker och debattörer tycks så rädda för att det skall bli regeringskris? Det är faktiskt inget farligt.

Om regeringens budgetförslag röstas ner i riksdagen, så skall regeringen avgå. Det är en grundregel i vårt parlamentariska statsskick.

Folket har röstat fram den sammansättning av riksdagen som vi nu har. All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Om regeringen måste avgå, så får man helt enkelt se till att sondera förutsättningarna för att bilda en ny regering, eventuellt genom att först utlysa extraval så att man får en annan parlamentarisk sammansättning av riksdagen.

En regeringskris är trots benämningen ingen riktig kris, det är bara något som händer. Det är mer spännande än farligt.

Svensson Smith (mp) vill strunta i riksdagen

onsdag, november 26th, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 26 november 2014

Även om riksdagen röstar för att byggandet av förbifarten skall återupptas i januari, så tycker trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (mp) att en partigemensam överenskommelse mellan hennes parti och socialdemokraterna smäller högre (Dagens Industri). Det är inte klokt.

Svensson Smith tycker alltså att man kan sätta sig över Sveriges lagstiftande församling bara för att man inte håller med om vad dess majoritet tycker. Förstår hon vad hon själv säger? Vill hon sätta sig över parlamentarismen, den grundläggande principen i vårt statsskick? Maktens arrogans är ganska fräck.

Damberg (s) angriper parlamentarismen

tisdag, november 25th, 2014

HÄSSELBY tisdagen den 25 november 2014

Näringsminister Mikael Damberg (s) kritiserar Sverigedemokraterna för något de senare ännu inte har gjort och som de för övrigt har all rätt att göra, nämligen att rösta nej till regeringens budgetproposition. Damberg tycker att Sd behandlar riksdagen som en ”lekstuga” (Aftonbladet).

Jag gillar inte Sverigedemokraternas politik, men det är inte Sverigedemokraternas politik som Damberg angriper. Damberg angriper Sverigedemokraternas potentiella utnyttjande av parlamentarismens spelregler.

Tar man Damberg på allvar, så kritiserar han Sverigedemokraterna för att de kan tänkas vilja utnyttja en rätt som vårt statsskick ger dem. Damberg passar också på att kritisera Alliansen och tycker av oklar anledning att Alliansen också skall ta ansvar för vad Sverigedemokraterna eventuellt gör.

Sverige har ett parlamentariskt statsskick. Det innebär att regeringen måste ha riksdagens förtroende, särskilt i centrala frågor som statsbudgeten. Det borde Damberg veta. Socialdemokraterna har historiskt alltid förespråkat just det statsskick som vi nu har.

Det är regeringen som har ansvar för att dess förslag kan få stöd i riksdagen. Det stödet skall inte erhållas genom att med maktspråk försöka skrämma oppositionen att inte rösta som oppositionen vill. Dambergs angrepp mot Sverigedemokraterna och mot Alliansen är faktiskt ett angrepp mot Sveriges statsskick.

Trängselskatt och folkomröstningar

måndag, november 24th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 24 november 2014

I Stockholm blev det ja till trängselskatt i en folkomröstning. Det ledde till att det borgerliga styret i Stockholms stad rekommenderade regeringen att införa trängselskatt kring Stockholm, trots att de borgerliga partierna som ingick i koalitionen i Stadshuset var motståndare till trängselskatten. Det är att respektera folkviljan. Formellt hade man inte behövt bry sig om folkomröstningens resultat, men det är demokratiskt att göra så.

I Göteborg blev det nej till trängselskatt i en folkomröstning. Trots det vill det socialistiska styret i Göteborgs stad rekommendera regeringen att införa trängselskatt kring Göteborg, bara för att de socialistiska partierna i koalitionen i Göteborg förespråkar trängselskatt. Socialisterna struntar i folkviljan. Formellt har de rätt att strunta i folkomröstningsresultatet, men det är odemokratiskt att göra så.

Nej, Annie Lööf, inskränk inte majoritetsstyret!

tisdag, november 11th, 2014

HÄSSELBY tisdagen den 11 november 2014

Trots alla brister som den nuvarande regeringen gör sig skyldig till, så är det dummaste jag har läst idag något som kommer från Centerpartiet.

Centerledaren Annie Lööf vill förbjuda partier i riksdagen att rösta på andra budgetförslag än sina egna (DN). På det viset skall en minoritetsregering kunna få igenom sin budget även om den har en majoritet av kammaren emot sig, bara för att majoriteten inte är helt enig i all sin kritik av regeringen!

I dagsläget innebär Centerpartiets förslag att Stefan Löfvens S+Mp-regering kan räddas kvar vid makten. Det är illa nog. I framtiden skulle det kunna innebära att en ännu värre regering, kanske en regering som rent av gör sig maktfullkomlig och missbrukar makten, skulle kunna sitta kvar vid taburetterna bara för att oppositionen inte i alla detaljer kan ena sig emot den.

Det centerpartistiska förslaget går emot den demokratins grundprincip som innebär att majoriteten skall kunna bestämma även om majoriteten inte är fullt enig i allt. Det centerpartistiska förslaget går emot den parlamentarismens grundprincip som innebär att en regering alltid måste ha riksdagens förtroende, om än bara passivt förtroende.

Annie Lööfs förslag är ogenomtänkt och korkat. Gör om, gör rätt!