Ignorantia juris non excusat

HÄSSELBY söndagen den 12 oktober 2014

Vice statsminister tillika miljöminister Åsa Romson (mp) har misstänkts för miljöbrott. Nu har åklagaren beslutat att inte inleda någon förundersökning.

Chefsåklagaren Håkan Roswall förklarade för tidningen Expressen, att han ”har ägnat en hel förmiddag åt kemikalieinspektionens hemsida. Det är så snårigt att man inte kan nå upp till straffbar oaktsamhet”.

Roswall menar med andra ord, att för att en viss statlig myndighet har en svårnavigerad hemsida, så kan ingen dömas för miljöbrott avseende medel som står under den myndighetens uppsikt. Det är ett juridiskt ohållbart resonemang.

Inom juridiken brukar man använda den latinska sentensen ”ignorantia juris non excusat” för en grundläggande regel inom straffrätten. På svenska betyder det ”ovetskap om lagen är ingen ursäkt”. Det innebär att den som inte känner till att en viss handling är straffbar, ändå kan dömas till ansvar för handlingen i en brottmålsrättegång.

Uppgifter om vilka kemiska medel som är otillåtna och inte finns inte bara på Kemikalieinspektionens hemsida. Sådan information finns också att få i färghandlar och hos båtbyggare. Den som målar, har själv ett ansvar att se till att färgen som används är godkänd och miljövänlig.

Som jurist kan jag därför inte förstå, varför någon förundersökning inte skall inledas. Om Roswall har ytterligare argument, så borde han framföra dem. Det han berättade för Expressen är inte tillräckligt.

Kommentera