Arkiv för oktober, 2014

Man bör inte vara förvånad

onsdag, oktober 22nd, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 22 oktober 2014

Företrädare för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är ”bestörta” och ”irriterade” över den nya regeringens politik (DN). Jag förstår dem, jag håller med.

Däremot kan man inte vara förvånad. Det här är klassisk socialdemokratisk politik med tillägg av politik som Miljöpartiet ofta har argumenterat för. Socialdemokraternas svikna vallöften till följd av uppgörelser just med Miljöpartiet är sådant vi har sett många gånger förut.

Andersson och pengapåsen

lördag, oktober 18th, 2014

HÄSSELBY lördagen den 18 oktober 2014

Det allra märkligaste med uttrycket ”tomt i ladan” är ju att finansministern således menar att hon hade förväntat sig att staten skulle ha massa pengar liggande på hög färdiga att sätta sprätt på.

Ignorantia juris non excusat

söndag, oktober 12th, 2014

HÄSSELBY söndagen den 12 oktober 2014

Vice statsminister tillika miljöminister Åsa Romson (mp) har misstänkts för miljöbrott. Nu har åklagaren beslutat att inte inleda någon förundersökning.

Chefsåklagaren Håkan Roswall förklarade för tidningen Expressen, att han ”har ägnat en hel förmiddag åt kemikalieinspektionens hemsida. Det är så snårigt att man inte kan nå upp till straffbar oaktsamhet”.

Roswall menar med andra ord, att för att en viss statlig myndighet har en svårnavigerad hemsida, så kan ingen dömas för miljöbrott avseende medel som står under den myndighetens uppsikt. Det är ett juridiskt ohållbart resonemang.

Inom juridiken brukar man använda den latinska sentensen ”ignorantia juris non excusat” för en grundläggande regel inom straffrätten. På svenska betyder det ”ovetskap om lagen är ingen ursäkt”. Det innebär att den som inte känner till att en viss handling är straffbar, ändå kan dömas till ansvar för handlingen i en brottmålsrättegång.

Uppgifter om vilka kemiska medel som är otillåtna och inte finns inte bara på Kemikalieinspektionens hemsida. Sådan information finns också att få i färghandlar och hos båtbyggare. Den som målar, har själv ett ansvar att se till att färgen som används är godkänd och miljövänlig.

Som jurist kan jag därför inte förstå, varför någon förundersökning inte skall inledas. Om Roswall har ytterligare argument, så borde han framföra dem. Det han berättade för Expressen är inte tillräckligt.

Erkännande av stater

söndag, oktober 12th, 2014

HÄSSELBY söndagen den 12 oktober 2014

I regeringsförklaringen utlovade Stefan Löfven att Sverige alldeles snart skall erkänna det arabiska Palestina som en självständig stat. Det är en oförsvarlig åtgärd, eftersom den skulle innebära ett brott mot folkrätten och dessutom torde leda till minskad chans för fred i området.

En stat kan erkännas som självständig, när den har ett territorium, ett folk samt en regim som har kontroll över territoriet. Det arabiska Palestina uppfyller inte de rekvisiten. Att i nuläget erkänna en sådan stat är därför i strid med folkrätten.

Rent praktiskt torde ett erkännande också leda till ökad spänning i området. Den palestinska terrorregimen i Gaza kan tänkas ta det som intäkt för att deras brottsliga gärningar är förlåtna och därför kan fortgå.

Om fredsprocessen mellan Israel och arabiska palestinier leder fram till en äkta tvåstatslösning, så skall självklart den arabiskpalestinska staten erkännas. Där är vi dock inte ännu. Det är inte möjligt att erkänna något som än så länge inte finns.

Löfvens första veckor

söndag, oktober 12th, 2014

HÄSSELBY söndagen den 12 oktober 2014

Stefan Löfven (s) har inte gjort så bra ifrån sig under sina första veckor som statsminister, men man må väl ursäkta honom med att han är oerfaren. Han kommer säkert att bli varm i kläderna så småningom.

Det är dock oförlåtligt oansvarigt att i regeringsförklaringen utlova att Sverige skall bryta mot folkrätten och det är oförlåtligt oartigt att dissa Tysklands förbundskansler när hon kommer fram för att hälsa.