Islamism är politik, inte religion

HÄSSELBY måndagen den 7 juli 2014

Att svenska muslimer åker till Syrien för att göra jihad är lika naturligt som att svenskar deltog i finska vinterkriget under andra världskriget, menar Mehmet Kaplan, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen. Det är en felaktig jämförelse.

Kaplan är, till skillnad från vad hans namn antyder, inte kristen utan muslim.

Att gå ut i krig har dock inte mycket med religion att göra. Muslimer brukar framhålla att islam egentligen är en fredlig religion, precis som kristendomen. Islamism har däremot mer med politik att göra. Islamism är en politisk ideologi som politiskt vill införa ett samhälle byggt på vad islamisterna menar är islams värderingar, och de drar sig inte för att använda våld för att nå sina mål. Islamism ligger bland annat till grund för Irans regim. Det är ingen demokratisk ideologi.

De som ställde upp som frivilliga för Finland under finska vinterkriget, slogs för demokratin Finland mot diktaturen Sovjetunionen. Sovjetunionen var vid den tidpunkten allierad med det nazistiska Tyskland. Dess aggression mot Finland utgjorde också ett hot mot Sverige.

Jag tycker inte att jihadisterna kan jämföras med de Finlandsfrivilliga. Skall man jämföra dem med några frivilliga under andra världskriget, så är det snarare med de svenskar som tog värvning i Waffen-SS och slogs för Hitlers Tyskland.

Jag tror inte att Kaplans uppfattning delas av alla miljöpartister.

Kommentera