Arkiv för februari, 2014

En till person i tronföljden

fredag, februari 21st, 2014

HÄSSELBY fredagen den 21 februari 2014

Dagens Nyheter meddelar, förvånande nog, att det skulle vara oklart huruvida den nyfödda ingår i tronföljden.

Av någon underligt anledning är Hovet okunnigt om den lagstiftning som är tillämplig avseende tronföljden.

Successionsordningen ställer inget krav på svenskt medborgarskap för att ingå i tronföljden. Det är en helt annan sak att man enligt regeringsformen måste vara svensk medborgare för att utöva rollen som statschef. Dessutom är det klart att den nyfödda flickan är svensk medborgare enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, eftersom hennes mamma är det.

Grattis till prinsessan Madeleine och hennes make, för dottern de har fått!

Arbetsförmedlingens uppdrag

tisdag, februari 18th, 2014

HÄSSELBY tisdagen den 18 februari 2014

Det har uppmärksammats att vissa arbetsgivare har svårt att få till ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att kunna anställa människor. Det verkar konstigt, särskilt som det tydligen inte bara har hänt i enstaka fall (Expressen).

Centerpartiet tycker att konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen skulle kunna vara en lösning. Konkurrens finns i och för sig på sätt och vis redan, det finns många rekryteringsbyråer på marknaden och en hel del arbetsgivare anlitar hellre dem.

Fredrik Möller på Arbetsförmedlingen citeras i Expressen: ”När det gäller hur vårt uppdrag ser ut är det en fråga för politikerna att debattera och avgöra.”

Jag tycker inte att Arbetsförmedlingens uppdrag behöver debatteras. Uppdraget är att se till att folk får jobb. Kan det sägas enklare?

Mer tunnelbana!

måndag, februari 17th, 2014

HÄSSELBY måndagen den 17 februari 2014

Idag tar kommunfullmäktige beslut om en stor utbyggnad av tunnelbanan. Det är verkligen på tiden och något som jag har förespråkat länge.

Socialdemokraterna säger äntligen och tycker att vi moderater borde ha varit för en tunnelbaneutbyggnad långt tidigare – som de själva har varit. Vi har ju i och för sig varit för mer tunnelbana, men inte enligt socialdemokraternas förslag. Det förslag som tas idag är genomarbetat och bättre.

Det blir första gången på tjugo år, som Stockholms tunnelbana byggs ut. Det är vi som gör det. Socialdemokraterna har haft många chanser under sina maktinnehav under de senaste två decennierna, men har aldrig kommit till skott. Så deras kritik mot vår ”senfärdighet” känns ganska sökt.

Partistöd och partibidrag

onsdag, februari 5th, 2014

HÄSSELBY onsdagen den 5 februari 2014

S, V och Mp har meddelat att de vill att politiska partier som tar emot anonyma bidrag inte skall få offentliga partistöd. Samtidigt menar de, att övriga partier fortfarande skall få partistöd.

Jag håller inte med. Valhemligheten och möjligheten att samtidigt engagera sig för det man tror på är grundläggande principer i demokratin.

Jag tycker däremot att politiska partier inte borde få ta emot bidrag från juridiska personer.