Det där med E-nummer

HÄSSELBY söndagen den 19 januari 2014

Somliga människor vill inte äta mat som har så kallade E-nummer bland sina ingredienser. Jag har aldrig riktigt förstått varför.

Om en ingrediens har ett E-nummer, så betyder inte det att ingrediensen är någon form av konstig substans. Tvärt om. Ingrediensen är inte nödvändigtvis någon fabriksskapad ingrediens.

Ett E-nummer är en form av identifikation, så att man skall veta vilken ingrediens det rör sig om. Det är ett standardiserat sätt att markera innehåll, för att det skall vara lika i alla länder, oavsett att ingredienserna heter olika saker på olika språk.

Genom att det står E-nummer vid ingredienser på en produkts innehållsförteckning, vet man således att ingredienserna är kontrollerade och kända.

Den som av någon anledning helt vill undvika E-nummer, bör faktiskt undvika många naturliga varor, exempelvis ägg, bananer och blåbär. Se här: http://io9.com/what-if-natural-products-came-with-a-list-of-ingredient-1503320184.

Ämnen som har E-nummer finns naturligt i många varor. Det finns ingen anledning att undvika dem.

Kommentera