Arkiv för november, 2013

Regeringen efter valet 2014

onsdag, november 13th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 13 november 2013

Statsministern har blivit intervjuad i Svenska Dagbladet och har bland annat svarat på frågan om hur partiet kommer att ställa sig till en ny regering för det fall att det socialistiska blocket vinner valet nästa år. Reinfeldt svarar, att det inte är självklart att den regering som då kommer att få riksdagens stöd kommer att vara en koalition av socialdemokrater och miljöpartister, eftersom även Vänsterpartiet skall räknas med i ekvationen.

Det är självklart svårt att sia, hur den parlamentariska situationen kommer att se ut efter valet. Förhoppningsvis kommer vi att få en absolut borgerlig majoritet i kammaren, så som vi hade 2006-2010, men om det inte blir så, blir alla spekulationer rent hypotetiska. Därför sänder nog Fredrik upp en testballong redan nu, för att känna av om det kan bli slitningar inom det socialistiska blocket.

Om det blir en socialistisk majoritet i kammaren, är det i grunden de socialistiska partierna som får komma överens om hur en ny regering skall sättas samman. Det kan tänkas bli intressanta diskussioner. De är inte vana vid sådant, socialdemokraterna är vana vid att kunna regera ensamma och räkna på de andras tämligen passiva stöd, vilket de tidigare har gjort ända sedan 1950-talet. Miljöpartiet kommer nog inte att gå med på det längre, de vill ha statsrådsposter om de skall stödja en ny socialdemokratisk statsminister. Om Miljöpartiet får sitta med i regeringen, kan man tänka sig att Vänsterpartiet också vill vara med. Ytterligare en fråga blir om även Sverigedemokraterna i så fall skall få plats i regeringen.

De borgerliga partierna är vana vid att samarbeta, inom alliansen och genom koalitionsregeringar. Socialisterna är inte det, så om de skulle vinna valet nästa år blir det spännande att se om de kommer att klara av att hålla ihop.

Även om vi borgerliga då skulle vara i opposition, skall våra riksdagsledamöter ändå delta i omröstningen om en ny statsminister efter valet. När den frågan väcks i kammaren, skall det i princip redan vara klart vilka partier som skall ingå i regeringen. Är det oklart, är det möjligt att man måste rösta nej till talmannens förslag.

Bra förslag till mer tunnelbana

måndag, november 11th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 11 november 2013

Nu är det klart att det snart blir mer tunnelbana i Stockholm (läs mer på DN). Det är inte en dag för tidigt. Stockholm växer ständigt, men tunnelbanans utbyggnad har stått stilla sedan förra seklet.

Framför allt är det den blå linjen som byggs ut, åt båda håll. Det blir emellertid också en helt ny tunnelbanelinje, från Odenplan norrut till Hagastaden och Arenastaden, med en eventuell senare förlängning till Täby. Det senare är ett riktigt bra förslag.

Det har tidigare funnits förslag om att bygga ut tunnelbana till Hagastaden via Odenplan, bland annat har socialdemokraterna föreslagit det, men då har det handlat om att göra en avgrening av gröna linjen. Det skulle ta kapacitet från gröna linjen västerut (bland annat tågen till Hässelby), trots att dessa redan är fullsatta i rusningstid för närvarande.

Nu blir det i stället en helt ny tunnelbanelinje, som utgår från Odenplan. Där kommer man alltså att kunna byta både till gröna linjen och till pendeltåg (eftersom citybanan ju kommer att ha en hållplats där). Man kommer inte att kunna åka direkt från Hagastaden till T-Centralen, men vem har egentligen sagt att alla tunnelbanetåg måste gå via T-centralen?

I samband med utbyggnaden av tunnelbanan, kommer man också att bygga ca 78 000 nya bostäder. Det är välbehövligt.

Den enda nackdelen i planen, är att det kommer att bli höjda trängselskatter och att det läggs trängselskatt på Essingeleden redan innan förbifarten är färdigbyggd. I den bästa av världar, borde trängselskatten förstås avskaffas.

11/11 kl. 11:11

måndag, november 11th, 2013

Photograph © Andrew Dunn, 19 September 2004. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.HÄSSELBY måndagen den 11 november 2013

Den 11 november kl. 11:11 1918 tystnade kanonerna vid västfronten. Därmed var första världskriget till ända.

Det är 95 år sedan idag, och Sverige var inte med i kriget, men det är ändå värt att minnas.

Första världskriget pågick i fyra år och påverkade hela världen på ett sätt som få andra krig har gjort. Genom detta krig slogs samhällsstrukturer sönder som hade varat i decennier, ja i vissa fall århundraden. I någon mån föddes den moderna världen genom detta krig, men mest de delar av den moderna världen som vi kanske helst hade velat vara utan: politiska diktaturer, politiskt våld, industrialiserat dödande, politisk nationalism (även om den nationalismen i någon mån föddes redan i och med franska revolutionen) och nationell misstänksamhet mot andra. Kriget ledde också i förlängningen direkt till andra världskriget och dess brutala människoförföljelser och folkfördrivningar.

Tyskland var i grunden förändrat, Österrike-Ungern splittrades, det gamla Ryssland var helt försvunnet. Krigets vinnare var i någon mån också förlorare: Frankrike var i ruiner och kunde aldrig riktigt återhämta sig, Italien var bittert och födde fascismen, Japan valde en liknande väg, USA vände sig inåt och ägnade sig den närmaste tiden mest åt förmyndarpolitik genom att förbjuda alkohol. Brittiska imperiet såg på kartan ut att vara större och starkare än någonsin, men behövde ändå ge självstyre till södra Irland och snart också till dominierna inom imperiet.

Första världskriget födde inget gott. Det är bra att det slutade, då, för 95 år sedan idag.

Photograph © Andrew Dunn, 19 September 2004. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license. Collected from Wikimedia.

Arbete och arbetarparti

måndag, november 4th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 4 november 2013

Moderata samlingspartiet kallar sig numera arbetarparti. Det har vi gjort sedan före valet 2006, så någon nyhet kan det inte vara.

Benämningen är en slogan, ingen del i partinamnet. Benämningen skall visa inriktningen på vår politiska strävan, nämligen att så många som möjligt skall få arbete. Det är ett uttryck för att det är Moderata samlingspartiet som står bakom arbetslinjen.

Det är ingen nyhet att högern använder ordet arbete för beskrivning av sitt värv. Arvid Lindman, högerledare 1912-1935 och statsminister två gånger, hade ett valspråk: I arbete för fosterlandet.