Ersättning för förtjänst, även om den inte är efterfrågad

HÄSSELBY måndagen den 25 november 2013

Den som äger mark som råkar ligga nära en ny infrastruktursatsning, kan komma att tjäna på att infrastruktursatsningen blir av. Fastigheten blir mer tillgänglig och därför mer attraktiv och ökar i värde.

Därför finns det nu förslag, att den som äger sådan mark skall kunna behöva vara med och betala för infrastrukturutbyggnaden (läs i SvD). Betalningen får markägaren ändå igen genom ökat värde och möjlighet till ökade förtjänster, är tanken.

Lagstiftning av det slaget finns redan i Finland, varför idén inte är helt ny och oprövad.

Frågan är dock delikat. Hur skall den beräknade framtida förtjänsten beräknas, som skall avgöra hur mycket markägaren skall behöva bidra med? Skall man verkligen tvingas att betala för en hypotetisk värdeökning som inte har inträffat ännu? Den fastighetsägare som inte själv efterfrågar en infrastruktursatsning i sin närhet, som kanske själv är motståndare till den, skall denne tvingas vara med att betala för att han ändå kan beräknas komma att tjäna på den?

Krav på sådan betalning kan ses som en inskränkning i äganderätten, vilket gör att en lagändring måste ta hänsyn till regeringsformens rättighetskapitel.

Kommentera