Alla som kallar sig kristna är inte kristna

HÄSSELBY söndagen den 24 november 2013

I USA finns det en ”kristen milis” som kallar sig Christian American Patriots Militia. På sin sida på Facebook propagerar de för att USA:s president Barack Obama skall mördas. (Uppgiften har för närvarande tydligen tagits bort från Facebook, men refereras till på examiner.com och på americablog.com.)

Folk som öppet uttalar sig för mord, är inte kristna i mina ögon. De företräder inte min kristendom och borde skämmas för att kalla sig kristna.

Guds bud är: Du skall icke dräpa.

Folk som öppet uttalar sig för att ta lagen i egna händer och ta livet av någon som är demokratiskt vald ledare för ett land, beter sig inte kristet. De må kalla sig kristna, men de är inte kristna i mina ögon. Jag känner inte igen Jesu kärleksbudskap i den som uttalar sig så.

Dessutom är deras uttalande brottsligt, i rent juridisk bemärkelse.

Christian American Patriots Militia är inte kristna. De är idioter.

Kommentera