Flygtrafiken i Nordens huvudstäder

STOCKHOLM torsdagen den 21 november 2013

I kommunfullmäktiges budgetdebatt förespråkar Maria Östberg Svanelid (s) att Arlanda borde vara den största flygplatsen i Norden. Hon tycker inte att det är bra att flygplatserna i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo är större. Som om storleken på flygplatsen hade betydelse.

I Stockholm har vi också Bromma. Det gör att flygtrafiken är mindre sårbar i Stockholm, om det skulle hända en olycka på en flygplats som skulle leda till tillfällig stängning av hela flygplatsen. I de andra nordiska huvudstäderna har de bara en trafikflygplats i varje stad.

Arlanda och Bromma skall finnas kvar så som de är i dag.

Kommentera