Stockholms bostadspolitik

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Stockholms oppositionsledare Karin Wanngård (s) klagar i fullmäktiges talarstol på att det inte byggs tillräckligt med bostäder i Stockholm.

Det byggs för närvarande fler bostäder i Stockholm än på flera decennier. Det har aldrig byggts så mycket nu som under miljonprogrammets dagar, och till skillnad från då är det nu bra bostäder som byggs. Bostäder byggs i hela staden och infrastrukturen uppgraderas för att följa detta.

Socialdemokraternas politik skulle knappast ha åstadkommit mer än alliansens. Det är lätt att prata om att man vill mer när man är i opposition, men oppositionspartierna har samtidigt inte sagt ja till alla de nya bostäder som vi åstadkommer.

Kommentera