Stockholm som en cykelstad

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Oppositionsborgarrådet Daniel Helldén (mp) säger under kommunfullmäktiges budgetsammanträde, att han vill att Stockholm skall bli en bra cykelstad. Ja, det är ju staden redan på väg att bli under nuvarande borgerligt styre.

Cykelvägar och cykelbanor skall finnas där de behövs, samtidigt som de inte skall hindra annan trafik. Cyklisterna skall varken inkräkta på biltrafiken, kollektivtrafiken eller fotgängarnas plats. Cyklarna skall ha sin plats, precis som alla andra trafikslag. Så Miljöpartiet får gärna stödja Alliansens trafikpolitik.

Kommentera