Arbete och arbetarparti

HÄSSELBY måndagen den 4 november 2013

Moderata samlingspartiet kallar sig numera arbetarparti. Det har vi gjort sedan före valet 2006, så någon nyhet kan det inte vara.

Benämningen är en slogan, ingen del i partinamnet. Benämningen skall visa inriktningen på vår politiska strävan, nämligen att så många som möjligt skall få arbete. Det är ett uttryck för att det är Moderata samlingspartiet som står bakom arbetslinjen.

Det är ingen nyhet att högern använder ordet arbete för beskrivning av sitt värv. Arvid Lindman, högerledare 1912-1935 och statsminister två gånger, hade ett valspråk: I arbete för fosterlandet.

Kommentera