Arkiv för november, 2013

Ersättning för förtjänst, även om den inte är efterfrågad

måndag, november 25th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 25 november 2013

Den som äger mark som råkar ligga nära en ny infrastruktursatsning, kan komma att tjäna på att infrastruktursatsningen blir av. Fastigheten blir mer tillgänglig och därför mer attraktiv och ökar i värde.

Därför finns det nu förslag, att den som äger sådan mark skall kunna behöva vara med och betala för infrastrukturutbyggnaden (läs i SvD). Betalningen får markägaren ändå igen genom ökat värde och möjlighet till ökade förtjänster, är tanken.

Lagstiftning av det slaget finns redan i Finland, varför idén inte är helt ny och oprövad.

Frågan är dock delikat. Hur skall den beräknade framtida förtjänsten beräknas, som skall avgöra hur mycket markägaren skall behöva bidra med? Skall man verkligen tvingas att betala för en hypotetisk värdeökning som inte har inträffat ännu? Den fastighetsägare som inte själv efterfrågar en infrastruktursatsning i sin närhet, som kanske själv är motståndare till den, skall denne tvingas vara med att betala för att han ändå kan beräknas komma att tjäna på den?

Krav på sådan betalning kan ses som en inskränkning i äganderätten, vilket gör att en lagändring måste ta hänsyn till regeringsformens rättighetskapitel.

Alla som kallar sig kristna är inte kristna

söndag, november 24th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 24 november 2013

I USA finns det en ”kristen milis” som kallar sig Christian American Patriots Militia. På sin sida på Facebook propagerar de för att USA:s president Barack Obama skall mördas. (Uppgiften har för närvarande tydligen tagits bort från Facebook, men refereras till på examiner.com och på americablog.com.)

Folk som öppet uttalar sig för mord, är inte kristna i mina ögon. De företräder inte min kristendom och borde skämmas för att kalla sig kristna.

Guds bud är: Du skall icke dräpa.

Folk som öppet uttalar sig för att ta lagen i egna händer och ta livet av någon som är demokratiskt vald ledare för ett land, beter sig inte kristet. De må kalla sig kristna, men de är inte kristna i mina ögon. Jag känner inte igen Jesu kärleksbudskap i den som uttalar sig så.

Dessutom är deras uttalande brottsligt, i rent juridisk bemärkelse.

Christian American Patriots Militia är inte kristna. De är idioter.

Arenor för både kvinnor och män

torsdag, november 21st, 2013

STOCKHOLM torsdagen den 21 november 2013

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige, kritiserar Åsa Jernberg (mp) att man bygger elitarenor för herrfotboll men inte för damfotboll.

Jernberg tror tydligen inte att män och kvinnor kan spela på samma arenor. Det tror jag.

Det finns inget som säger, att damlag inte skulle få spela på Tele 2 Arena.

Flygtrafiken i Nordens huvudstäder

torsdag, november 21st, 2013

STOCKHOLM torsdagen den 21 november 2013

I kommunfullmäktiges budgetdebatt förespråkar Maria Östberg Svanelid (s) att Arlanda borde vara den största flygplatsen i Norden. Hon tycker inte att det är bra att flygplatserna i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo är större. Som om storleken på flygplatsen hade betydelse.

I Stockholm har vi också Bromma. Det gör att flygtrafiken är mindre sårbar i Stockholm, om det skulle hända en olycka på en flygplats som skulle leda till tillfällig stängning av hela flygplatsen. I de andra nordiska huvudstäderna har de bara en trafikflygplats i varje stad.

Arlanda och Bromma skall finnas kvar så som de är i dag.

Andra dagen av budgetfullmäktige

torsdag, november 21st, 2013

STOCKHOLM torsdagen den 21 november 2013

Idag fortsätter debatten om den kommunala budgeten i Stockholms stads kommunfullmäktige. Dagens debatt gäller framför allt det som brukar kallas ”hårda” frågor, det vill säga trafik, fastigheter, byggande.

Miljöpartiet väcker som vanligt frågan om miljöförbättrande åtgärder. De tycks inte ha märkt allt vi redan gör.

Stockholm som en cykelstad

onsdag, november 20th, 2013

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Oppositionsborgarrådet Daniel Helldén (mp) säger under kommunfullmäktiges budgetsammanträde, att han vill att Stockholm skall bli en bra cykelstad. Ja, det är ju staden redan på väg att bli under nuvarande borgerligt styre.

Cykelvägar och cykelbanor skall finnas där de behövs, samtidigt som de inte skall hindra annan trafik. Cyklisterna skall varken inkräkta på biltrafiken, kollektivtrafiken eller fotgängarnas plats. Cyklarna skall ha sin plats, precis som alla andra trafikslag. Så Miljöpartiet får gärna stödja Alliansens trafikpolitik.

Stockholms bostadspolitik

onsdag, november 20th, 2013

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Stockholms oppositionsledare Karin Wanngård (s) klagar i fullmäktiges talarstol på att det inte byggs tillräckligt med bostäder i Stockholm.

Det byggs för närvarande fler bostäder i Stockholm än på flera decennier. Det har aldrig byggts så mycket nu som under miljonprogrammets dagar, och till skillnad från då är det nu bra bostäder som byggs. Bostäder byggs i hela staden och infrastrukturen uppgraderas för att följa detta.

Socialdemokraternas politik skulle knappast ha åstadkommit mer än alliansens. Det är lätt att prata om att man vill mer när man är i opposition, men oppositionspartierna har samtidigt inte sagt ja till alla de nya bostäder som vi åstadkommer.

Dags för kommunal budget

onsdag, november 20th, 2013

STOCKHOLM onsdagen den 20 november 2013

Det är dags för budgetfullmäktige i Stockholms stad. I dag och i morgon kommer kommunfullmäktige att sammanträda hela dagen och kvällen för att fastställa den kommunala budgeten för 2014.

Det är en bra budget som kommunstyrelsens borgerliga majoritet har lagt fram under ledning av finansborgarrådet Sten Nordin (m). Detta till skillnad från oppositionens förslag, som Sten Nordin påpekar är oseriösa och slarviga.

Stockholms stad har en god ekonomi och det finns därför skäl att låta skatten kvarstå oförändrad. Trots det, föreslår alla oppositionspartierna skattehöjningar. Dessutom plockar oppositionen pengar från budgetposter på ett sätt som inte är tillåtet. Läs mer om det på Stens blogg (länken ovan).

Politiker och privilegier

tisdag, november 19th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 19 november 2013

Jag möter ibland människor, som tycker att ”politiker bara skor sig, bara är ute efter pengar och privilegier”. De som tycker så, känner nog inte så många politiker egentligen.

Borgarråd, riksdagsledamöter och andra heltidspolitiker med framstående uppdrag har förvisso en bra lön. De är emellertid bara ett fåtal av alla politiker. Deras lön motsvaras också av ett mycket stort ansvar för budget och personal, av ett krav att vara tillgänglig dygnet runt, av att riskera att få sitt privatliv granskat och ifrågasatt. Jämfört med chefer i näringslivet som har ett motsvarande chefsansvar, är deras löner inte höga, tvärtom.

Det är inte för pengarna man engagerar sig politiskt, man engagerar sig för att man vill göra en insats, göra samhället bättre för sina medmänniskor. Man lägger ner en stor del av sin fritid på engagemanget. Det är inte mycket pengar man tjänar på att ha några nämnduppdrag.

Potential för förbättringar

onsdag, november 13th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 13 november 2013

Mycket, ja rent av det allra mesta, av det regeringen gör är rätt och bra. Desto större anledning då att bli irriterad, när regeringen får smäll på fingrarna i rättsliga sammanhang.

Högsta förvaltningsdomstolen har givit ett religiöst samfund rätt mot regeringen (läs mer på Dagens Juridik). Det är trist. (Det är inte trist att samfundet vann, samfundet hade rätt, men det är trist att regeringen har tagit ett beslut som leder till att regeringen sedan förlorar i domstol.)

En anledning att jag som jurist är moderat, är att jag alltid har ansett att moderaterna har den bästa rättspolitiken. När regeringen gör misstag av den här typen, blir man därför lite bekymrad.

Idag var jag också på kandidatutbildning för moderaterna. En av talarna var justitieminister Beatrice Ask. Ask är trevlig, en god retoriker och engagerad i det hon gör, men det mesta hon pratade om var polisväsendet och straffmätningen. Det var inte många ord om rättsväsendet och hur domstolsprocessen skall kunna förbättras. Det senare är kanske inte något som många vanliga väljare kommer att fråga oss om när vi är ute och kampanjar inför valet, men det är en viktig fråga för rättssamhällets förtroende hos medborgarna. Många kommer sällan i kontakt med en domstol, men när så sker måste upplevelsen vara positiv och kännas modern och välkomnande.

Det finns en del att förbättra både i regeringens förvaltningsrättsliga tillämpning av lagar och regler och i regeringens rättspolitiska utvecklingsarbete. Jag hoppas få förtroende att hjälpa till med det efter nästa val.