Exempel på en god nyhet

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober

Apropå goda nyheter (se föregående inlägg), här kommer en, rapporterad av the Examiner i USA: Texas: Publishers refuse to include creationism in science textbooks.

Läroboksförfattare och deras förlag i Texas har gått samman och vägrar ta med uppgifter om kreationism och intelligent design i sina naturvetenskapliga läroböcker. Detta trots att somliga ”konservativa” ”kristna” politiker har velat lägga in detta i läroplanen.

Jag betraktar mig själv som både konservativ och kristen, men anser att kreationism inte har i naturvetenskapsundervisningen att göra. Första Mosebok berättar om hur Gud skapade världen, men det är inte en berättelse som är avsedd att tolkas bokstavligt.

Kommentera