Arkiv för oktober, 2013

Ett misstag som ser ut som en tanke

torsdag, oktober 24th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 24 oktober 2013

Oppositionen har egentligen majoritet i riksdagen, om den enas mot regeringen (vilket den oftast inte gör, eftersom de fyra oppositionspartierna inte alla brukar vilja samarbeta med varandra).

I frågan om brytpunkten för statlig skatt hade dock s, v, mp och sd enats. Det var alltså upplagt för att regeringen skulle förlora i denna fråga när den kom upp till omröstning i plenum.

Tre oppositionsledamöter uteblev dock (SvD, DN), bland andra vänsterledaren Jonas Sjöstedt och s-gruppledaren Mikael Damberg. På det sättet vann regeringen.

Uteblev dessa ledande oppositionspolitiker, för att de inte egentligen ville samarbeta med och kopplas samman med de andra partierna inom oppositionen? Jag kan tänka mig att de vill distansera sig från Sverigedemokraterna.

Exempel på en god nyhet

söndag, oktober 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober

Apropå goda nyheter (se föregående inlägg), här kommer en, rapporterad av the Examiner i USA: Texas: Publishers refuse to include creationism in science textbooks.

Läroboksförfattare och deras förlag i Texas har gått samman och vägrar ta med uppgifter om kreationism och intelligent design i sina naturvetenskapliga läroböcker. Detta trots att somliga ”konservativa” ”kristna” politiker har velat lägga in detta i läroplanen.

Jag betraktar mig själv som både konservativ och kristen, men anser att kreationism inte har i naturvetenskapsundervisningen att göra. Första Mosebok berättar om hur Gud skapade världen, men det är inte en berättelse som är avsedd att tolkas bokstavligt.

Goda nyheter är ofta långsammare

söndag, oktober 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober 2013

Idag skriver Peter Wolodarski intressant i DN om hur nyhetsmedia ofta lyfter fram dåliga nyheter och inte skriver så mycket om alla bra saker som händer.

En sak som han inte berör så mycket, är att goda nyheter ofta växer fram långsammare. Den positiva samhällsutvecklingen är något som sker omkring oss hela tiden, men den kommer inte i plötsliga stötar och då uppfattar man den inte som nyheter.

Nyhetsmedia har dock ofta fokus på det som händer plötsligt, det som är helt nytt, och därmed hamnar fokus ofta på det dåliga.

Det är inte ofta som man helt plötsligt känner att man måste rapportera om Stockholms tillväxt, om Sveriges goda ekonomi i förhållande till omvärlden eller om att de flesta människor har det betydligt bättre idag än för femtio eller hundra år sedan. Vi lever längre idag, vi har mer avancerad teknik, vi har bättre bostäder, vi har mer demokrati.

Stockholms och Sveriges goda utveckling är något som jag vill fortsätta arbeta för som politiker. Men det är ju ingen plötsligt uppkommen nyhet. 😉

Socialdemokratisk detaljstyrning

söndag, oktober 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 oktober 2013

Socialdemokraterna förnekar sig inte. Allt är politik i deras värld, och politiken skall in och rådda i företags och andras praktiska hantering av sin verksamhet.

Idag skriver f.d. skolministern Ibrahim Baylan (s) på DN Debatt, att skolors rektorer skall ha en till chef vid sin sida som skall ta hand om administration, så att rektorn kan ägna sig åt pedagogik och personal.

Det är kanske en idé som kan prövas, men varför skulle beslut om det tas på politisk nivå? Det bör vara upp till varje skola för sig, att bestämma hur administrationen skall skötas.

Dessutom tror jag att det är fel att ha dubbla chefer. Det bör alltid vara en person som har det yttersta ansvaret.

Jag kandiderar

tisdag, oktober 15th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 15 oktober 2013

Jag kandiderar till riksdagen och till Stockholms kommunfullmäktige. Från och med idag kan man rösta på mig i moderaternas försöksnominering, om man är medlem i partiet.

I riksdagen vill jag framför allt jobba för ett bättre rättsväsende och högre rättssäkerhet. Jag tar med mig många erfarenheter från mitt arbete som jurist.

Det är inte vettigt att ett tämligen enkelt tvistemål skall ta över ett år tills dom kan avkunnas i första instans. Företag med fordringar kan hinna gå i konkurs innan de får betalt.

Skatteverket skall få hårdare beviskrav på sig. Det skall inte räcka för Skatteverket, att som nu bara kunna anta saker.

I kommunfullmäktige vill jag fortsätta jobba för ett växande Stockholm, med högre hus och en infrastruktur som byggs ut i takt med bostäder och arbetsplatser.

Våra barn är värda bra skolor – det är ingen kostnad för samhället, utan en investering. Betyg är en rättighet.

4 oktober

fredag, oktober 4th, 2013

FondkampenHÄSSELBY fredagen den 4 oktober 2013

Idag för trettio år sedan genomfördes en av de största demonstrationerna någonsin i Sveriges historia. Det var demonstrationen mot löntagarfonderna. Dagens datum kommer alltid att vara förknippat med det.

Dagen kan räknas som en vändpunkt i Sveriges politiska historia. Det var inte bara att gå vidare mot ett allt mer socialistiskt samhälle. I stället har Sverige blivit mer borgerligt och de senaste åren har detta lett till att vårt land har klarat den internationella ekonomiska lågkonjunkturen bättre än de flesta andra länder.

Säg aldrig att det inte går att påverka. Det vet man inte förrän man åtminstone har försökt. Kom med och gör Sverige ännu bättre!