Det är i enlighet med grundlagen att godta grundlagen, i alla fall i Kanada

HÄSSELBY söndagen den 22 september 2013

När man blir medborgare i Kanada till följd av ansökan om medborgarskap, så får man svära en ed att man skall vara trogen sitt nya land och drottning.

Är det konstigt? Det tyckte några kanadensare. De ansåg att eden kränkte grundlagens stadgande om yttrandefrihet och åsiktsfrihet, och väckte talan i domstol för att försöka få bort kravet för nya kanadensare att svära eden.

Domstolen ansåg dock inte att det fanns något grundlagsvidrigt i att svära på att godta grundlagen – alltså samman grundlag som slår vakt om den rätt till yttrande- och åsiktsfrihet som klagandena hänvisade till.

Läs mer här: http://www.ctvnews.ca/canada/oath-to-queen-for-new-canadians-is-constitutional-court-rules-1.1463349

Kommentera