Välkommen, herr president!

HÄSSELBY tisdagen den 3 september

I morgon kommer Förenta Staternas president Barack Obama på statsbesök till Sverige. Det är bra, det betyder att stormaktens ledare värderar Sverige högt och vill träffa våra ledare. Amerikanska presidenter har annars nästan aldrig besökt vårt land.

Obama valde den här gången bort Ryssland och kommer till Sverige i stället. Det finns flera skäl för det. Man kan också ha olika åsikter om presidentens politik. Jag uppskattar den inte själv i alla delar, även om Obama har genomfört vissa saker som han skall ha stor respekt för.

Det jobbigaste med statsbesöket är att delar av Stockholm stängs av under veckan. Det drabbar många näringsidkare och boende. Även om Stockholm är Sveriges huvudstad, hade det kanske varit bättre att förlägga mötet till en mindre ort, där färre privatpersoner hade drabbats av avspärrningarna.

Kommentera