Arkiv för september, 2013

Underliga register hos polisen

måndag, september 23rd, 2013

HÄSSELBY måndagen den 23 september 2013

Dagens nyheter rapporterar att polisen i Skåne skall ha registrerat folk med den till synes enda anledningen att de är romer. Det är än så länge oklart varför.

Polisen har rätt att upprätta register över misstänkta brottslingar och i viss mån också av närstående till dem av spaningsskäl. Något skäl att ens i ett sådant register notera vilken etnicitet någon tillhör kan jag dock inte tänka mig.

Det borde vara välkänt hos Polisen att register av det uppmärksammade slaget är förbjudet. Den chef som har godkänt registret borde avgå.

Förändringar i Tysklands politiska landskap

söndag, september 22nd, 2013

HÄSSELBY söndagen den 22 september 2013

I dag har det varit val till förbundsdagen i Tyskland. I skrivande stund håller rösterna på att räknas, men redan nu kan man konstatera att det blir förändringar.

Som det ser ut, kommer det liberala FDP att åka ur förbundsdagen. De får inte de nödvändiga 5 % som krävs för att få representation. Det är synd.

FDP är ett högerliberalt parti, mer likt moderaternas liberala falang än Folkpartiet här i Sverige. Partiet har funnits med i förbundsdagen sedan Västtyskland bildades och har sina politiska rötter i liberala partier från före världskrigen. Västtysklands förste president Theodor Heuss tillhörde partiet.

Om FDP lämnar förbundsdagen, finns det inte längre någon borgerlig majoritet där såvida inte allmänborgerliga kristdemokraterna CDU och CSU tillsammans får egen majoritet. Det kan dock redan konstateras att CDU med råge blir det största partiet, varför Angela Merkel torde få fortsätta som förbundskansler men med en annan koalition om majoriteten inte kan nås för egen del. Huruvida koalitionspartnern i så fall blir socialdemokratiska SPD eller gröna Die Grünen återstår att se.

Det är i enlighet med grundlagen att godta grundlagen, i alla fall i Kanada

söndag, september 22nd, 2013

HÄSSELBY söndagen den 22 september 2013

När man blir medborgare i Kanada till följd av ansökan om medborgarskap, så får man svära en ed att man skall vara trogen sitt nya land och drottning.

Är det konstigt? Det tyckte några kanadensare. De ansåg att eden kränkte grundlagens stadgande om yttrandefrihet och åsiktsfrihet, och väckte talan i domstol för att försöka få bort kravet för nya kanadensare att svära eden.

Domstolen ansåg dock inte att det fanns något grundlagsvidrigt i att svära på att godta grundlagen – alltså samman grundlag som slår vakt om den rätt till yttrande- och åsiktsfrihet som klagandena hänvisade till.

Läs mer här: http://www.ctvnews.ca/canada/oath-to-queen-for-new-canadians-is-constitutional-court-rules-1.1463349

Trevligt Höströj i Hässelby

lördag, september 21st, 2013

HÄSSELBY lördagen den 21 september 2013

Idag arrangerades höströj på Hässelby torg i Hässelby Gård. Det är ett återkommande arrangemang, som hålls en lördag i början av hösten varje år.

I år var det trevligare än vanligt, tyckte jag. Stadsdelsförvaltningen deltar inte längre i själva arrangemanget, men föreningslivet har visat att de kan stå för detta själva. Mycket bra, det är just så som civilsamhället skall fungera.

Hässelby är bra!

Det enda som störde bilden var några aktiva socialdemokrater, som kom fram till oss moderater och uttryckte småaktiga och homofobiska åsikter. Nåja, man kan inte få allt. Solen sken trots allt på dem också, och jag missunnar dem inte det.

Taktik utan principer

torsdag, september 19th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 19 september 2013

Alltså, jag förstår mig inte på socialdemokraterna. Ena veckan för de ett verbalt korståg mot Sverigedemokraterna och vinner kyrkovalet. Nästa vecka är de beredda att fälla regeringens budget och bilda en koalition med just Sverigedemokraterna.

Jag trodde aldrig att jag skulle sakna Mona Sahlin som sosseledare, men hon hade i alla fall vissa principer.

Regeringsskifte på gång

torsdag, september 19th, 2013

STOCKHOLM torsdagen den 19 september 2013

Om nu den samlade oppositionen fäller budgetpropositionen är det väl dags för regeringsskifte? Det är standard enligt parlamentarismens spelregler.

Budgeten är en regerings viktigaste förslag. Om den röstas ner i riksdagen, har regeringen inte längre riksdagens förtroende, och bör avgå. En ny regering bildas i regel av den samlade riksdagsmajoritet som fällde den gamla regeringen.

Det skall bli intressant att se hur Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna delar upp ministerposterna mellan sig.

Jag har inte velat tro att de fyra partierna någonsin skulle vilja bilda en koalition, men nu ser det ut att bli verklighet.

Läs mer om den nya riksdagsmajoriteten i Svenska Dagbladet. De vill ändra i budgetförslaget, och enligt nuvarande svenska regler innebär det att budgetförslaget inte antas.

Konstig kritik

torsdag, september 12th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 12 september 2013

En man som heter Dag Sandahl riktar på sin blogg kritik mot några av de nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet i år. Han riktar mer kritik mot andra, men inleder sitt inlägg med kritik mot Borgerligt alternativ.

Det är ingen hemlighet, att Borgerligt alternativ utgör en avknoppning av Moderata samlingspartiet, närmare bestämt den del som var en nomineringsgrupp i Svenska kyrkans kyrkoval. Moderata samlingspartiet ställer inte längre upp i de kyrkliga valen, men de som valdes som moderater 2009 är valda som moderater fram till kyrkovalet nu på söndag. Det förekommer alltså en viss överlappning i engagemanget för dem som i år kandiderar för Borgerligt alternativ i stället.

Ändå beskriver Sandahl situationen, som om det vore något hemligt smusslande bakom denna förändring. Namnet Borgerligt alternativ valdes, för att man tänkte sig att kunna samarbeta med andra politiskt borgerligt sinnade personer. I vissa församlingar har det också blivit så, exempelvis i Vällingby församling här i Stockholm, medan det i andra inte har blivit så, exempelvis i grannförsamlingen Hässelby, där jag bor.

Sandahl invänder också mot Borgerligt alternativs slogan ”Lägg din röst på kyrkan” och tycker att den utgör fräckhet upphöjd till två, vad han nu menar med det. Skulle det innebära att andra nomineringsgrupper är okyrkliga? undrar han. Svaret är förstås nej.

Det är inte ovanligt, att man i marknadsföring vill framhålla sitt eget alternativ som det naturliga valet. Det innebär inte att man skulle sakna respekt för konkurrenterna. Det finns ett bilmärke som marknadsför sig med en slogan ”Das Auto” (tyska för ”bilen”), men det innebär förstås inte att det bilmärket påstår att bilar från andra bilmärken inte är riktiga bilar.

En röst på Borgerligt alternativ innebär en röst på en grupp som har respekt även för sina politiska motståndare, i demokratisk anda.

På söndag är det val i Sverige

onsdag, september 11th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 12 september 2013

På söndag hålls det val i en av Sveriges största fristående organisationer: Svenska kyrkan.

Kyrkan skildes från staten vid senaste sekelskiftet och är sedan dess inte längre en offentlig myndighet utan ett fristående religiöst samfund. Det demokratiska medlemsinflytandet har man dock kvar, och kanske är det på grund av den tidigare tillhörigheten till offentliga sektorn, som kyrkovalet till stora delar liknar de allmänna valen. Bland annat väljer man partier på listor, även om partierna i kyrkans interna regler kallas nomineringsgrupper.

Som medlem i kyrkan tycker jag att det är viktigt att rösta. Det handlar om hur en stor organisation som tar ut en icke oväsentlig medlemsavgift från mig, skall förvaltas. Dessutom finns det en del grupper, som jag tycker helst inte skall få större inflytande än nödvändigt. Genom att rösta på en annan grupp, bidrar jag till det.

Jag har faktiskt redan röstat, jag förhandsröstade. Mitt kyrkoval föll på Borgerligt alternativ.

Sista dagen att förhandsrösta var på onsdagen. På själva valdagen, nu på söndag den 15 september, kan man bara rösta i sin egen församling. På röstkortet står det var vallokalen ligger.

I Hässelby församling finns det en vallokal i Hässelby Strands kyrka för dem som bor i Hässelby Gård och Hässelby Strand och det finns en vallokal i Hässelby Villastads församlingsgård för dem som bor i Hässelby Villastad. Har man svårt att själv ta sig till vallokalen, kan man utnyttja församlingens kyrktaxitjänst. Hör av dig till församlingen, så hjälper de till.

11 september

onsdag, september 11th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 11 september 2013

Vissa dagar är mer än andra förknippade med tragiska händelser. Datumet den 11 september har närmast kommit att bli synonymt med det hemska terrordådet i New York 2001, då kapade flygplan flögs rakt in i World Trade Center och dödade mängder med oskyldiga människor.

Även andra tråkiga saker har hänt detta datum, här är bara några exempel från min egen livstid: Den 11 september 1973 tog militären makten i Chile genom en kupp. Formel 1-föraren Ronnie Peterson, en av Sveriges genom tiderna främsta sportutövare, avled detta datum 1978 efter en olycka som hade kunnat undvikas med bättre säkerhet. År 2003 mördades Sveriges dåvarande utrikesminister just detta datum.

Förhoppningsvis kan datumet komma att förknippas med något bättre i framtiden.

Norge får en borgerlig regering

tisdag, september 10th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 10 september

Efter gårdagens val till stortinget, Norges riksdag, står det klart att nästa statsminister torde bli Høyres ledare Erna Solberg. Det är goda nyheter.

I Norge finns inget organiserat borgerligt samarbete likt Alliansen, men den nya regeringen kommer att bli en koalitionsregering.

I regeringsunderlaget kommer troligen bland annat Framstegspartiet sannolikt att ingå. Framstegspartiet är ett populistiskt parti. Till skillnad från vad somliga svenska journalister tror, är det inte en norsk motsvarighet till Sverigedemokraterna.

Senterpartiet, motsvarigheten till Centerpartiet i Sverige, har ingått i den hittillsvarande vänsterregeringen i Norge, men kan kanske lockas tillbaka till den borgerliga sidan nu.