Inte så goda gode män

HÄSSELBY fredagen den 16 augusti 2013

I ett uppmärksammat fall har man kommit fram till, att en person som är god man åt andra människor inte riktigt har skött sitt jobb. Vid närmare undersökningar har man konstaterat att det är fler gode män och förvaltare som också brister i utövandet av tjänsten. Det står mer om detta t.ex. I Metro idag.

Nu tycker justitieminister Beatrice Ask (m) att det är dags att se över lagstiftningen på området. Det är bra. För oss som har viss insyn i branschen, är det ju tyvärr ingen nyhet att det finns många gode män som kritiseras för hur de utför sina uppdrag.

Kommentera