Egypten och demokratin

HÄSSELBY fredagen den 2 augusti 2013

Egyptens demokratiskt valde president Mohammed Mursi avsattes för ungefär en månad sedan.

Jag gillade inte Mursis politik, eftersom han tycktes vilja inskränka de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är det svårt att påstå att han inte var Egyptens folkvalde ledare.

USA:s utrikesminister John Kerry (D) har nu sagt, att när militären avsatte Mursi så återinförde de demokratin. Jag tror att hans resonemang går ut på, att demokrati inte bara handlar om att vara folkvald utan även om att som vald ta ställning för och slå vakt om rättssamhället och de mänskliga rättigheterna. Det syntes Mursi inte vara så intresserad av att göra.

Men Mursi var ändå demokratiskt vald. Utvecklingen i Egypten visar att det kan finnas demokratiska problem med att ha en demokratiskt vald statschef. En folkvald ledare med stora maktbefogenheter och som inte har någon annan auktoritet över sig eller vid sidan om sig, kan få för sig att göra som han vill. Det såg man i Tyskland på 1930-talet också.

Det är bättre med en konstitutionell, ärftlig monarki, med ett statsskick där rättsskipning, maktdelning och parlamentarism i en demokratiskt vald riksdag på ett respektfullt sätt kan balansera olika makthavares inflytande mot varandra, och militären inte spelar någon annan roll än att försvara rikets gränser. Egypten kanske borde bli ett kungarike igen.

Kommentera