Arkiv för augusti, 2013

Utnyttja din rösträtt!

torsdag, augusti 22nd, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 22 augusti 2013

Den 15 september är det val i Svenska kyrkan. Om du är medlem och har fyllt 16 år, så har du rösträtt till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och det lokala kyrkofullmäktige.

Jag tycker att du skall rösta. Även om du inte vet så mycket om kyrkopolitiken och kanske inte känner att det är så viktigt, och därmed inte vet vad du skall rösta för, så finns det alltid något att rösta mot. Sverigedemokraterna och Vänstern gör som vanligt hårda kampanjer för att få sina anhängare att rösta. Vill du inte att de skall få inflytande, rösta på något annat!

Moderaterna ställer inte upp i årets kyrkoval. I stället röstar jag på Borgerligt alternativ.

Läs mer om Borgerligt alternativ här: http://borgerligtalternativ.nu/.

Skattetrycket påverkar privatsamhället

torsdag, augusti 22nd, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 22 augusti 2013

Samhället påverkas av hur höga skatter som tas ut. Det är dock inte det offentligas ekonomi som påverkas mest av höga skatter, utan det är privatpersoners ekonomi.

För några dagar sedan kom ett upprop om att man skulle skriva på en namnlista för högre skatter. Det kan man ju göra om man är masochist. Bara för att man betalar mer skatt, behöver inte den offentliga servicen bli bättre, för den påverkas mer av hur förvaltningen fungerar.

Om man skall skriva på en namnlista om skattetrycket, tycker jag att det är bättre att skriva på för lägre skatter. Det kan man göra här: http://upprop.nu/VXCM.

Inte så goda gode män

fredag, augusti 16th, 2013

HÄSSELBY fredagen den 16 augusti 2013

I ett uppmärksammat fall har man kommit fram till, att en person som är god man åt andra människor inte riktigt har skött sitt jobb. Vid närmare undersökningar har man konstaterat att det är fler gode män och förvaltare som också brister i utövandet av tjänsten. Det står mer om detta t.ex. I Metro idag.

Nu tycker justitieminister Beatrice Ask (m) att det är dags att se över lagstiftningen på området. Det är bra. För oss som har viss insyn i branschen, är det ju tyvärr ingen nyhet att det finns många gode män som kritiseras för hur de utför sina uppdrag.

Jag på Facebook

söndag, augusti 11th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 11 augusti 2013

Som privatperson har jag funnits på Facebook i många år. Från och med idag finns det också en sida på Facebook, för den som vill gilla mig som politiker: https://www.facebook.com/EliasGranqvistModerat. Där kan man också höra av sig till mig, om man har några frågor eller funderingar.

Statens servicecenter förstår inte sin roll

lördag, augusti 3rd, 2013

HÄSSELBY lördagen den 3 augusti 2013

En av många statliga myndigheter i Sverige är Statens servicecenter. Statens servicecenter har bland annat hand om fakturering av civilrättsliga krav åt andra statliga myndigheter.

När staten har civilrättsliga krav på andra, så är statens befogenheter inte större än någon annans. Till skillnad från exempelvis vid skattekrav, kan staten inte ta sig större rättigheter när krav ställs på betalning mot någon annan. Tyvärr känns det dock, som om Statens servicecenter inte riktigt har förstått den här skillnaden.

Om till exempel Skatteverket har skickat ut en faktura för ett civilrättsligt krav, och fakturan bestrids, så fortsätter Statens servicecenter att skicka påminnelser.

Om man ringer till Statens servicecenter och påpekar att fakturan är bestriden för att man inte anser att det finns skäl att debitera något i sammanhanget, så påstår Statens servicecenter att man skall betala och sedan försöka få pengarna tillbaka i efterhand. Så är förvisso en normal gång när det gäller skatt, men så gör man inte när det handlar om civilrättsliga krav. Så skulle man aldrig göra mellan två privata bolag eller två människor; betalning är erkännande av skulden i civilrättsliga sammanhang.

Sedan kan det hända att Statens servicecenter driver målet vidare till Kronofogdemyndigheten, trots att skulden alltså är stridig. När man kontaktar Statens servicecenter igen, och pratar med den tjänsteman som står som ”ombud” på papperet som man har fått, så hänvisas man bara till den myndighet som Statens servicecenter jobbar åt i det enskilda fallet.

Vet de inte, att det är fel att vända sig direkt till motparten om motparten har ett ombud? Tydligen inte. Ombudet vet tydligen inte heller vad det innebär att vara ombud, även om ombudet vitsordar att ombudet är ombud.

Myndigheten som ligger bakom den ursprungliga fakturan kan sedan höra av sig, för att ”förklara” vad fakturan handlar om. Det vet man i regel redan. Däremot visar det sig att myndigheten som ligger bakom fakturan inte ens har fått veta att den har bestridits.

Om en fordran är stridig, är det fel att gå till Kronofogdemyndigheten för att försöka driva in den. Rätt väg att gå är i så fall att vända sig till tingsrätten för att få fordran fastställd först (om man kan; tingsrätten kanske dömer till den uppgivna borgenärens fördel). Det är alltså vad Statens servicecenter skall göra, om en faktura är bestridd. Statens servicecenter skall inte driva in en stridig faktura via Kronofogdemyndigheten.

Statens servicecenter borde lära sig bättre, vilka rättsregler som faktiskt gäller här i landet. Det är rättsregler som är fastställda i lag, av Statens servicecenters yttersta uppdragsgivare, nämligen staten.

Debatten om Slussen klingar inte av, del VII

fredag, augusti 2nd, 2013

HÄSSELBY fredagen den 2 augusti 2013

Nu påstås det att det är dags för en ”ny” folkresning för att rädda gamla Slussen i Stockholm. Kulturhistorikern Mats Wickman skriver i SvD och framhåller bland annat klöverbladskorsningens tekniska och estetiska fördelar.

Klöverbladskorsningen är en motorvägskorsning mitt i sta’n som faktiskt inte behövs nu när Västerbron och Essingeleden har blivit byggd. Även om jag gillar den till utseendet och har bott i Stockholm i hela mitt liv, tycker jag fortfarande att den är svår att navigera i. Den nya trafiklösningen blir både enklare och elegantare, om än kanske mindre originell.

Dessutom faller betongen sönder. Slussens ombyggnad har debatterats i tjugo år, det är dags att gå från ord till handling.

Egypten och demokratin

fredag, augusti 2nd, 2013

HÄSSELBY fredagen den 2 augusti 2013

Egyptens demokratiskt valde president Mohammed Mursi avsattes för ungefär en månad sedan.

Jag gillade inte Mursis politik, eftersom han tycktes vilja inskränka de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är det svårt att påstå att han inte var Egyptens folkvalde ledare.

USA:s utrikesminister John Kerry (D) har nu sagt, att när militären avsatte Mursi så återinförde de demokratin. Jag tror att hans resonemang går ut på, att demokrati inte bara handlar om att vara folkvald utan även om att som vald ta ställning för och slå vakt om rättssamhället och de mänskliga rättigheterna. Det syntes Mursi inte vara så intresserad av att göra.

Men Mursi var ändå demokratiskt vald. Utvecklingen i Egypten visar att det kan finnas demokratiska problem med att ha en demokratiskt vald statschef. En folkvald ledare med stora maktbefogenheter och som inte har någon annan auktoritet över sig eller vid sidan om sig, kan få för sig att göra som han vill. Det såg man i Tyskland på 1930-talet också.

Det är bättre med en konstitutionell, ärftlig monarki, med ett statsskick där rättsskipning, maktdelning och parlamentarism i en demokratiskt vald riksdag på ett respektfullt sätt kan balansera olika makthavares inflytande mot varandra, och militären inte spelar någon annan roll än att försvara rikets gränser. Egypten kanske borde bli ett kungarike igen.

Stolthet

fredag, augusti 2nd, 2013

HÄSSELBY fredagen den 2 augusti 2013

Den här veckan firas prideveckan i Stockholm, ett årligen återkommande evenemang för sexuellt likaberättigande. De flesta har kanske sett regnbågsflaggorna på Stockholms bussar och spårvagnar under veckan.

Regnbågsflaggan står för homosexuellas rättigheter. Prideveckan är dock en vecka som uppmärksammar alla typer av sexuella minoriteter. Därför sätter jag ut den så kallade läderflaggan här på min blogg. Den passar mig bättre personligen, eftersom jag är heterosexuell med lite fetischistiskt lagd.

Läderflaggan är en flagga i tyg, som de flesta flaggor, inte i läder, men den står för ”lädersubkulturen”, en kanske inte alltid helt korrekt men trots det ofta använd samlingsbeteckning för den spretiga grupp som alla olika former av böjelser mot BDSM eller fetischism kan sägas utgöra. Den formgavs av Tony DeBlase 1989.

Den bild av flaggan som jag presenterar här är upphovsrättsligt skyddad och hämtad från Flags of the World.