Äganderätten är grundlagsskyddad

HÄSSELBY torsdagen den 4 juli 2013

Almedalsveckan är intressant, även för oss som inte är där. Det blir en del utspel som det är intressant att följa.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har sagt att det inte är aktuellt att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser. Det är bra. Bolag är egna rättssubjekt, som det är ägarna som skall bestämma över. Äganderätten är ju grundlagsskyddad. Staten skall inte lägga sig i.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt har kommit med ett förslag om att göra ett tillägg i grundlagen om att gemensam egendom inte får säljas ut utan 3/5 majoritet eller med ett val emellan. Varför skall staten bestämma om gemensamt ägd egendom på det viset? Äganderätten är ju grundlagsskyddad. Staten skall inte lägga sig i.

Kommentera