Planmonopolet är inte problemet

HÄSSELBY tisdagen den 25 juni 2013

I Metro idag kan man läsa om bostadsbristen i Stockholm. Det är ingen nyhet att det finns för få bostäder i vår stad.

Hans Lind, som är professor i fastighetsekonomi vid KTH, yttrar sig och nämner några skäl till varför det inte byggs mer. Ett skäl är, enligt hans mening, det kommunala planmonopolet. I stället borde byggandet ske med hela Stockholmsregionen för ögonen, menar Lind.

Från kommunal sida sker i och för sig byggandet med hela regionen för ögonen. Det förs kontinuerligt dialoger mellan grannkommuner i länet. Planer vid kommungränserna görs ofta i samråd mellan grannkommunerna. Hagastaden vid gränsen mellan Stockholm och Solna är bara ett exempel på detta.

Det kommunala planmonopolet skulle kunna vara en bromskloss i bostadsbyggandet. Jag ser dock inte att det är så. I Stockholms stad byggs det mer än på många decennier.

De andra problem Lind tar upp, är däremot faktiska problem i sammanhanget.

Kommentera