Debatten om Slussen klingar inte av, del VI

HÄSSELBY söndagen den 16 juni 2013

Vårt finansborgarråd i Stockholm Sten Nordin (m) intervjuades i Sveriges radio igår. Det var nog intressant för många att höra mer om Stockholmspolitiken och Sten gjorde bra ifrån sig.

Bland frågorna som kom upp, var ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Radions reporter undrade varför majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige hade tagit ett beslut om Slussen, trots att majoriteten i frågan var så liten.

En majoritet är dock alltid en majoritet.

Hur som helst har frågan diskuterats i decennier innan beslutet togs i fullmäktige. Fram till kort tid innan beslutet togs, föreföll det som om det skulle finnas en bredare majoritet i fullmäktige. Samarbetet föll på mållinjen, men visar ändå att i alla fall delar av oppositionen inte står så långt ifrån det beslut som togs.

Hade beslutet inte tagits när det togs, hade man nog fått börja om från början med en stor del av planarbetet. Ombyggnationen skulle ha dragit ut på tiden, medan nuvarande konstruktion bokstavligen faller sönder och vattenflödet mellan Mälaren och Saltsjön är allt för trångt för framtidens klimatrelaterade behov. Det hade varit oansvarigt att vänta längre.

Visst är nuvarande trafiklösning med motorvägskorsningen vacker, men den behövs inte längre. Den nya lösningen blir bättre.

Kommentera