HD skapar praxis och ger politikerna en känga

HÄSSELBY tisdagen den 11 juni 2013

Idag har Högsta domstolen avgjort ett betydelsefullt mål, och det gjordes rentav i plenum. Från och med nu skall man inte längre kunna åtalas för skattebrott, om man har påförts skattetillägg för samma sak.

Läs mer om beslutet på Dagens Juridik, som också länkar till beslutet i sin helhet.

HD tar inte bara ställning till hur den svenska lagen skall tolkas i förhållande till den europeiska lagstiftningen (för det är den senare som har lett till nu fattat avgörande) utan ger också en synpunkt på lagstiftningsprocessen. Som ett skäl till beslutet anges nämligen att det ”måste … vägas in att rättsutvecklingen i Europadomstolen sedan år 2009 inte har föranlett de lagstiftningsåtgärder som hade kunnat förväntas.” Justitieråden anser alltså att regering och riksdag inte lagstiftar så snabbt som de borde, och att lagstiftaren inte är tillräckligt lyhörd mot den europeiska rättsutvecklingen när lagarna skrivs här i Stockholm.

HD har ju i princip rätt. Lagstiftning och rättskipning är två delar av rättsutvecklingen, men de skall helst följas åt. Den ena skall inte släpa efter den andra i onödan.

Det jobbar redan en del jurister i Rosenbad, men de borde kanske vara fler?

Kommentera