Arkiv för juni, 2013

Planmonopolet är inte problemet

tisdag, juni 25th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 25 juni 2013

I Metro idag kan man läsa om bostadsbristen i Stockholm. Det är ingen nyhet att det finns för få bostäder i vår stad.

Hans Lind, som är professor i fastighetsekonomi vid KTH, yttrar sig och nämner några skäl till varför det inte byggs mer. Ett skäl är, enligt hans mening, det kommunala planmonopolet. I stället borde byggandet ske med hela Stockholmsregionen för ögonen, menar Lind.

Från kommunal sida sker i och för sig byggandet med hela regionen för ögonen. Det förs kontinuerligt dialoger mellan grannkommuner i länet. Planer vid kommungränserna görs ofta i samråd mellan grannkommunerna. Hagastaden vid gränsen mellan Stockholm och Solna är bara ett exempel på detta.

Det kommunala planmonopolet skulle kunna vara en bromskloss i bostadsbyggandet. Jag ser dock inte att det är så. I Stockholms stad byggs det mer än på många decennier.

De andra problem Lind tar upp, är däremot faktiska problem i sammanhanget.

Suveräniteten över Falklandsöarna

fredag, juni 21st, 2013

HÄSSELBY fredagen den 21 juni 2013

För 31 år sedan invaderade Argentina brittiskt territorium och försökte erövra det genom krig. Argentinnarna blev dock snöpligen besegrade när Storbritannien slog tillbaka. Trots det faktiska krigstillståndet, avstod Storbritannien från att anfalla argentinskt territorium utan nöjde sig med att kasta ut de argentinska ockupationsstyrkorna från Falklandsöarna och Sydgeorgien.

I år har en överväldigande majoritet på Falklandsöarna i en folkomröstning röstat för att fortsätta vara britter.

Ändå vidhåller Argentina sina territoriella krav på öarna.

I FN vill man att frågan skall avgöras genom förhandlingar mellan parterna (The Examiner). Det vettigaste vore att sätta sig ner och förhandla fram ett fredsavtal där Argentina en gång för alla ger upp sina expansionistiska krav.

Debatten om Slussen klingar inte av, del VI

söndag, juni 16th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 16 juni 2013

Vårt finansborgarråd i Stockholm Sten Nordin (m) intervjuades i Sveriges radio igår. Det var nog intressant för många att höra mer om Stockholmspolitiken och Sten gjorde bra ifrån sig.

Bland frågorna som kom upp, var ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Radions reporter undrade varför majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige hade tagit ett beslut om Slussen, trots att majoriteten i frågan var så liten.

En majoritet är dock alltid en majoritet.

Hur som helst har frågan diskuterats i decennier innan beslutet togs i fullmäktige. Fram till kort tid innan beslutet togs, föreföll det som om det skulle finnas en bredare majoritet i fullmäktige. Samarbetet föll på mållinjen, men visar ändå att i alla fall delar av oppositionen inte står så långt ifrån det beslut som togs.

Hade beslutet inte tagits när det togs, hade man nog fått börja om från början med en stor del av planarbetet. Ombyggnationen skulle ha dragit ut på tiden, medan nuvarande konstruktion bokstavligen faller sönder och vattenflödet mellan Mälaren och Saltsjön är allt för trångt för framtidens klimatrelaterade behov. Det hade varit oansvarigt att vänta längre.

Visst är nuvarande trafiklösning med motorvägskorsningen vacker, men den behövs inte längre. Den nya lösningen blir bättre.

Värdering av företag

söndag, juni 16th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 16 juni 2013

Vårt finansborgarråd i Stockholm Sten Nordin (m) intervjuades i Sveriges radio igår. Det var nog intressant för många att höra mer om Stockholmspolitiken och Sten gjorde bra ifrån sig.

Bland frågorna som kom upp, var avknoppning av kommunal verksamhet till anställda som vill bli privata entreprenörer. Det var något som staden gjorde för några år sedan, men numera har vi slutat med det. Problemet är nämligen att det är svårt att veta vilket pris man skall sätta på en verksamhet som skall knoppas av.

Att värdera ett företag är inte lätt. Även om man gör en inträngande analys av karaktären due dilligence, är det inte säkert att man får ett riktigt bra värde.

Värdet är egentligen inget annat än marknadsvärdet och marknadsvärdet är det pris som någon är beredd att betala för verksamheten. Vid avknoppning finns det dock ingen riktig marknad, eftersom det är redan anställda som tar över – vem som helst har vid en sådan situation inte möjlighet att lägga bud på den verksamhet som skall knoppas av.

Oppositionen i Stockholms kommun har kritiserat avknoppningarna framför allt för att de avknoppade verksamheterna i några fall har kunnat säljas vidare till ett mycket högre pris bara några år efter avknoppningen. Oppositionen menar, att detta visar att verksamheten såldes för billigt i samband med avknoppningen. Det kan man dock aldrig vara säker på.

Värderingen av ett företag är som sagt svår att göra. Jag har aldrig sett oppositionen presentera någon företagsvärdering som visar att försäljningen vid en avknoppning skedde för billigt.

Ett företag kan mycket väl öka i värde från 1 Mkr till 14 Mkr på mindre än ett år. Det beror helt på hur potentiella investerare bedömer företagets utvecklingspotential.

När man köper ett företag, köper man inte det som har varit utan det som man tror kan bli framöver.

Den som tog över en verksamhet vid avknoppning, kan mycket väl tänkas ha höjt värdet på verksamheten motsvarande den vinst personen gjorde vid en senare försäljning. Det kan inte ifrågasättas, utan att göra en ingående analys av balans och resultat samt framtida utvecklingspotential i företaget.

Håll kornet på sanningen i vapenfrågan!

tisdag, juni 11th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 12 juni 2013

Idag vill jag bara framhålla vad Erik Lakomaa skriver på Dagens Juridik om vapenutredningen som Doris Högne-Rydheim har gjort. Lakomaa har goda argument och stor trovärdighet i det han säger i denna fråga, eftersom han är väl insatt i saken sedan länge.

Lagstiftningen om skjutvapen skall vara inriktad emot den farliga och brottsliga användning som vapen kan brukas för. Den skall inte riktas mot dem som använder skjutvapen på ett säkert sätt för nytta och nöje. Vapen behövs för jakt och det är absolut nödvändigt att jägare utan allt för mycket byråkratiskt krångel skall kunna använda sina vapen.

HD skapar praxis och ger politikerna en känga

tisdag, juni 11th, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 11 juni 2013

Idag har Högsta domstolen avgjort ett betydelsefullt mål, och det gjordes rentav i plenum. Från och med nu skall man inte längre kunna åtalas för skattebrott, om man har påförts skattetillägg för samma sak.

Läs mer om beslutet på Dagens Juridik, som också länkar till beslutet i sin helhet.

HD tar inte bara ställning till hur den svenska lagen skall tolkas i förhållande till den europeiska lagstiftningen (för det är den senare som har lett till nu fattat avgörande) utan ger också en synpunkt på lagstiftningsprocessen. Som ett skäl till beslutet anges nämligen att det ”måste … vägas in att rättsutvecklingen i Europadomstolen sedan år 2009 inte har föranlett de lagstiftningsåtgärder som hade kunnat förväntas.” Justitieråden anser alltså att regering och riksdag inte lagstiftar så snabbt som de borde, och att lagstiftaren inte är tillräckligt lyhörd mot den europeiska rättsutvecklingen när lagarna skrivs här i Stockholm.

HD har ju i princip rätt. Lagstiftning och rättskipning är två delar av rättsutvecklingen, men de skall helst följas åt. Den ena skall inte släpa efter den andra i onödan.

Det jobbar redan en del jurister i Rosenbad, men de borde kanske vara fler?

Förbifart för framtiden

måndag, juni 10th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 10 juni 2013

Idag skall stadens kommunfullmäktige ta beslut om genomförandeavtal om förbifarten med Trafikverket. Det finns majoritet för vägen i fullmäktige, men debatten är lång. Det sitter också många åhörare på läktaren, det är trevligt.

Miljöpartiet undrar varför förbifarten skall gå i markläge i förorterna men i tunnel nästan överallt annars. De vill försöka få det till att det blir tunnel på välsituerade ställen och i ytläge i sämre områden. Så är det i och för sig inte. Vägen kommer att gå i tunnel nästan överallt, och de som har drivit igenom detta är miljöintressen till vänster. Därför blir vägen mycket dyrare än den annars skulle bli.

Miljöpartiet tror också att förbifarten står i motsatsställning till kollektivtrafik. Så är det inte heller. Det kommer ju att gå bussar den här vägen.

Vänsterpartiet är också emot vägen. Socialdemokraterna är däremot för.

Med det engagemang som V och Mp visar emot denna utveckling (de är delvis oförskämda genom personliga påhopp från talarstolen), undrar man hur de skulle kunna bilda en eventuell koalition med S efter nästa val.

Internationella heraldikdagen

söndag, juni 9th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 9 juni 2013

I morgon är det den internationella heraldikdagen. I år är det första gången den firas. Initiativet kommer från polska heraldiker, men har tagits emot av många runt om i världen som gillar heraldik.

Den 10 juni har valts, för att det är en dag då man vet att Henrik I av England år 1128 dubbade sin svärson och gav honom en symbol med gyllene lejon (eller heraldiska leoparder) på blått fält. Heraldiken är med all säkerhet äldre än så, men detta är en av de allra första kända referenserna där man vet att det handlar om det som vi än idag kallar heraldik. Något exakt datum för heraldikens födelse kan egentligen inte fastställas, eftersom heraldiken växte fram organiskt i den tidens samhälle. Än idag utvecklas heraldiken fortfarande, den blir aldrig omodern. Därför tycker jag att den är värd att fira.

Nationaldagen

söndag, juni 9th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 9 juni 2013

Häromdagen var det Sveriges nationaldag. Sverige är värt att fira.

Somliga kampanjar politiskt på nationaldagen. Jag gör helst inte det. Jag tycker att dagen skall vara en dag för varje svensk och svekofil oavsett politisk övertygelse, där vi firar vårt lands historia, frihet, natur, glädjerikhet och skönhet, precis som det uttrycks i nationalsången.

Jag hoppas att alla hade en trevlig nationaldag. Själv var jag på picknick på Södra Djurgården i Stockholm tillsammans med goda vänner.