Miljöpartiets motsägelsefulla politik

HÄSSELBY söndagen den 26 maj 2013

Miljöpartiet har haft partistämma i helgen – eller kongress, som de kallar det. Ett antal intressanta beslut har tagits, varav några får anses helt centrala för den politik som Miljöpartiet avser att gå fram med under valrörelserna nästa år.

Miljöpartiet vill stoppa tillväxten. Samtidigt vill de ha en generell arbetstidsförkortning. Det går inte ihop.

Under 1900-talet genomfördes successivt ett antal arbetstidsförkortningar. Arbetsdagarna blev kortare och lördagar blev normalt arbetsfria. Rätten till semester utökades också.

Vad som möjliggjorde dessa arbetstidsförkortningar, var Sveriges tillväxt, som ledde till ökat välstånd för hela samhället. Tillväxten ledde till en starkare samhällsekonomi som gjorde det möjligt för många att jobba mindre utan att förlora i välstånd.

Hur har Miljöpartiet tänkt att möjliggöra kortare arbetstid, om tillväxten samtidigt skall strypas? Det kräver en förklaring.

Kommentera