Arkiv för maj, 2013

Miljöpartiets motsägelsefulla politik

söndag, maj 26th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 26 maj 2013

Miljöpartiet har haft partistämma i helgen – eller kongress, som de kallar det. Ett antal intressanta beslut har tagits, varav några får anses helt centrala för den politik som Miljöpartiet avser att gå fram med under valrörelserna nästa år.

Miljöpartiet vill stoppa tillväxten. Samtidigt vill de ha en generell arbetstidsförkortning. Det går inte ihop.

Under 1900-talet genomfördes successivt ett antal arbetstidsförkortningar. Arbetsdagarna blev kortare och lördagar blev normalt arbetsfria. Rätten till semester utökades också.

Vad som möjliggjorde dessa arbetstidsförkortningar, var Sveriges tillväxt, som ledde till ökat välstånd för hela samhället. Tillväxten ledde till en starkare samhällsekonomi som gjorde det möjligt för många att jobba mindre utan att förlora i välstånd.

Hur har Miljöpartiet tänkt att möjliggöra kortare arbetstid, om tillväxten samtidigt skall strypas? Det kräver en förklaring.

Olika former av skadegörelse

söndag, maj 26th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 26 maj 2013

Idag läste jag ut Jacob Kimvalls bok ”Noll tolerans. Kampen mot graffiti”. Mot bakgrund av veckans våldsamheter i Husby och andra stadsdelar i Stockholm, känns graffiti som en ganska harmlös form av skadegörelse. Boken är trots det intressant.

Kimvall har själv en bakgrund som graffitimålare och är numera verksam som konstvetare vid Stockholms universitet. Det är tydligt i boken att han vet vad han talar om, han har goda insikter i problematiken från båda håll i debatten och kan förklara båda sidors argument på ett sakligt sätt. Mest lyfter han i och för sig fram de övertramp som myndigheter och kommunalt anlitade företag skall ha gjort i kampen mot klotter. Det är kanske inte så konstigt, han står ju själv på andra sidan ideologiskt. För mig som är motståndare mot klotter är problematiseringen förvisso intressant. Det är tydligt att ändamålen inte alltid kan helga medlen.

Som ett debattinlägg till försvar för graffitikonsten är dock boken motsägelsefull. Kimvall inleder den nämligen på sidan 3 med att berätta, hur han och två vänner själva förstör en graffitimuralmålning som någon annan fullt tillåtet har skapat på en vägg utanför Norberg. Det får mig att fundera på vad han egentligen vill med sin bok.

Husby

tisdag, maj 21st, 2013

HÄSSELBY tisdagen den 21 maj 2013

Något är fel i vårt samhälle, när det sker upplop bland ungdomar som det i Husby.

Hur uppfostrar vi egentligen våra ungdomar? Var finns föräldrarna?

Vad är det för idioter i föreningen Megafonen, som tycker sig tala för alla i Husby men inte tar avstånd från våldet?

Händelserna i Husby kan inte ursäktas. Det handlar om ren brottslighet, som förstör för alla andra i stadsdelen. Kan inte Stockholm bättre än så här?

Sociala problem kan möjligen vara en förklaring, men det är aldrig en ursäkt. Vi borde vara bättre i vår stad.

Upprustning av allmännyttans fastigheter

söndag, maj 5th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 5 maj 2013

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin vill rusta upp miljonprogrammet och påstår samtidigt att alliansen inte gör det. Där har han fel.

I Stockholm renoverar stadens bostadsbolag upp lägenheterna till nyskick för tio miljarder kronor. Stockholm styrs av alliansen. I Göteborg och Malmö, som båda styrs av socialister och miljöpartister, görs inget motsvarande.

Det är förstås bra att Fridolin vill att miljonprogrammet skall rustas upp. Det är dock alliansen som ser till att det blir gjort.

Samlingspartiet på besök

lördag, maj 4th, 2013

HÄSSELBY lördagen den 4 maj 2013

Idag har Moderata samlingspartiet i Stockholm besök av företrädare för Samlingspartiet.

Samlingspartiet är Moderata samlingspartiets ideologiska motsvarighet i Finland. Som alla finska politiska partier har Samlingspartiet två officiella namn, ett svenskt och ett finskt, eftersom både svenska och finska är officiella språk i Finland. Samlingspartiets finska namn är Kokoomus.

När mitt parti, som då hette Högerpartiet, skulle byta namn 1969, såg man till det finska partiet för inspiration. Man tog också begreppet moderat, som hade använts av måttfullt konservativa grupper i den svenska riksdagen och flera kommuner under 1900-talets början, grupper som var partiets ideologiska och organisatoriska föregångare. Sedan 1969 heter partiet därför Moderata samlingspartiet.

Samlingspartiet bildades när det politiska landskapet i Finland ritades om till följd av självständigheten 1917 och partiet förespråkade från början att det självständiga Finland skulle behålla ett monarkistiskt statsskick. Det förespråkar marknadsekonomi, låga skatter och fri företagsamhet. I det senaste riksdagsvalet blev det Finlands största parti och kunde besätta statsministerposten. Finlands nuvarande president är också samlingspartist.

Staden har en ny grafisk profil

lördag, maj 4th, 2013

HÄSSELBY lördagen den 4 maj 2013

Stockholms stad antog en ny grafisk profil i slutet av april. Den påverkar inte hur stadens stadsvapen framställs, men däremot hur text presenteras invid vapnet.

I den gamla profilen omgavs skölden av texten ”Stockholms stad” i en ring. Det var inget fel med det, men den nya profilen är bättre. Här är den gamla, som nu inte längre skall användas: Grafisk manual (pdf).

I den nya profilen står texten ”Stockholms stad” bredvid skölden. Det råder därför ingen tveckan om att vapnet bara är själva skölden. Däremot kan man ju fundera på om det är så bra att göra sköldfältet genomskinligt i vissa fall. Den nya profilen presenteras på Moderniserad grafisk profil och Ny grafisk profil gör stadens kommunikation tydligare.

Någon förändring i stadens heraldik görs alltså inte, däremot i hur den används och presenteras.