Trängselskatt i Göteborg också? Nej tack!

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

I Göteborg skall man visst folkomrösta om att införa trängselskatt, i alla fall om politikerna följer den namninsamling som görs för att kräva en folkomröstning, se GT. Bra.

Fast egentligen borde det vara onödigt. Förslaget är så dåligt att det ändå aldrig borde vara föremål för beslut över huvud taget. Trängselskatt är ett trubbigt sätt att reglera trafiken på. Vill man påverka trafikflödena och folks val av fortskaffningsmedel, finns det flera olika bättre sätt att göra det på.

Kommentera