Interndemokratin hos socialdemokraterna

HÄSSELBY söndagen den 7 april 2013

Hur står det egentligen till med interndemokratin hos Sveriges socialdemokratiska arbetareparti? När man läser Ulf Bjerelds blogginlägg så börjar man undra.

En formaliastyrd interndemokrati handlar inte bara om artighet. Det handlar också om att faktiskt låta alla känna att de har kunnat vara med och säga sitt, även om de inte var med på vinnande sidan i en omröstning.

Nu rör det inte mig och andra moderater direkt, vad socialdemokraterna gör internt inom sitt parti, men om socialdemokraterna inte tar sig tid att följa formalia på ett godtagbart sätt inom det egna partiet, hur blir det då om de kommer tillbaka till makten i Sverige? Kommer de att vara lika förhastade med sina beslut även i riksdagen?

Socialdemokraterna har redan tidigare ibland kritiserats för att köra över välunderbyggda minoritetsargument och inte bry sig om demokratiska formalia. Det har bland annat givit upphov till nedsättande begrepp som ”lidbommeri”.

Lidbommeriet skedde när socialdemokraterna utgjorde ett större parti, och inte behövde bry sig så mycket om någon annan. Kommer vår nuvarande opposition till makten vid valet nästa år, så måste det däremot sannolikt bli en koalitionsregering. Miljöpartiet kommer inte att acceptera att bara vara stödparti. Kommer Miljöpartiet att acceptera socialdemokratiska härskarmetoder som de ovannämnda? Det tror jag inte. En koalitionsregering till vänster kommer kanske att ha svårt med det interna samarbetet.

Kommentera