Något om degenererade varumärken

HÄSSELBY annandag påsk 2013

Det har uppmärksammats att det amerikanska företaget Google, Inc., känt för sin Internetsökmotor med samma namn, inte gillar att ordet ”ogooglebar” har tagits upp i svenska ordlistor. Somliga tycker att det är löjligt av ett företag att göra en sådan markering, men jag anser att det är fullt förståeligt.

Google® är ett varumärke. Som ägare till varumärket, vill företaget Google, Inc. förstås att ordet skall ge positiva associationer.

Ett varumärke kan ibland degenerera. Med det avses, att det som från början var ett ord för en produkt eller tjänst från ett visst företag, blir ett ord i allmänspråket för produkter och tjänster av det slaget. Bland ord i vårt språk som från början har varit varumärken men sedan har degenererat, finns freon, galon, mack (som i bensinmack) och termos.

Företag som äger ett visst varumärke, kan ibland godta en viss förskjutning på väg till degeneration, eftersom det gör att företagets varumärke på något sätt kan uppfattas som marknadsledande, men de vill inte att varumärket skall degenereras så pass att ordet förlorar sitt skyddsvärde. Ett ord som finns i allmänspråket får nämligen inte vara varumärkesskyddat.

Google, Inc. har på det sättet godtagit ordet ”googla” med betydelsen ”söka på Internet”, eftersom det antyder att sökmotorn Google® är marknadsledande. Samtidigt vill de inte att ordet skall degenerera helt och hållet. Ordet ”ogoogelbar” har ju dessutom en negativ klang, det antyder att sökmotorn Google® inte kan användas till alla upptänkliga sökningar.

Så jag har full förståelse för Google, Inc.:s synunkter.

Samtidigt kan Google, Inc. inte påverka hur språket utvecklas, särskilt inte genom att kontakta ordlisteredaktioner. Svenska ordlistor är i regel endast deskriptiva, inte normativa. Google, Inc. får nog hellre jobba med marknadsföring, för att kanske få till bättre associationer för sitt varumärke bland oss svensktalande.

Kommentera