Arkiv för april, 2013

Vem förespråkar strejkbryteri?

fredag, april 26th, 2013

HÄSSELBY fredagen den 26 april 2013

Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk för en del av sina medlemmar, med start från och med måndag. Det skulle bland annat gälla personal i skolor.

Jag blev idag uppringd av en mamma till skolbarn, som var orolig för att barn inte kommer att få den näringsriktiga skolmat som de enligt lagen skall få: Eftersom skolmatspersonalen kommer att strejka, kommer barnen inte att få lagad mat i skolan och barnens föräldrar har i stället uppmanats att skicka med barnen matsäck till skolan i nästa vecka.

(Jag sitter inte i utbildningsnämnden. Det är egentligen den nämndens ledamöter man skall vända sig till för detta. Jag blev kontaktad som ledamot av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, men skolorna i Stockholm är inte stadsdelsnämndernas ansvar. Jag pratade förstås ändå en stund med kvinnan.)

Den här mamman hade läst på Internet, att man borde protesera mot att barnen inte får mat i skolan när skolmatspersonalen går i strejk. Föräldrar har visst uppmanats att försöka förmå kommunen att se till att barnen får vanligt skolmat trots strejken.

Jag vet inte vilken sida på Internet det handlade om, men om jag förstod saken rätt, var det en sida som facket låg bakom. Det låter underligt.

När personal går i strejk, är det en allmän regel, att arbetsgivaren inte får kalla in annan personal för att utföra de strejkandes arbetsuppgifter. Det kallas strejkbryteri och är inte tillåtet. Undantag gäller endast för direkt samhällsnödvändiga uppgifter, som inte kan undvikas.

Detta innebär förstås att tredje man kan drabbas av följderna av en strejk. Tredje man är i detta fall skolbarnen. Det är riktigt synd.

Men lagen är som den är. Arbetsgivaren kan inte gripa in och är inte heller tvungen att göra det. Arbetsrättsliga konfliker räknas i regel som sådan force majeure som innebär att man inte är tvungen att uppfylla allt det som man annars måste uppfylla.

Finns det verkligen en sida på Internet, som facket ligger bakom, som förespråkar att man skall uppmana kommunen till strejkbryteri? Det måste väl vara en missuppfattning?

Trängselskatt i Göteborg också? Nej tack!

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

I Göteborg skall man visst folkomrösta om att införa trängselskatt, i alla fall om politikerna följer den namninsamling som görs för att kräva en folkomröstning, se GT. Bra.

Fast egentligen borde det vara onödigt. Förslaget är så dåligt att det ändå aldrig borde vara föremål för beslut över huvud taget. Trängselskatt är ett trubbigt sätt att reglera trafiken på. Vill man påverka trafikflödena och folks val av fortskaffningsmedel, finns det flera olika bättre sätt att göra det på.

Vinster i välfärden är inte fel

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

På senare tid har den ständigt återkommande debatten om vinster i välfärden tagit fart på nytt. Det blir lite tröttsamt i längden – inte på grund av de åsikter som uttrycks, utan på grund av de missuppfattningar om fakta som somliga lägger till grund för sina åsikter.

En verksamhet som inte får gå med vinst, kan inte överleva. Vinsten används för att betala löner, för nödvändig fortbildning och för investering i nya inventarier när de gamla är utslitna. En verksamhet som inte går med vinst, stagnerar.

Det samma gäller för övrigt även en offentligägd, budgetstyrd verksamhet. Om det offentliga inte budgeterar tillräckligt med pengar till verksamheten, drabbas den av samma stagnation som den privata verksamheten som inte kan gå med vinst.

Många som deltar i debatten missförstår begreppet vinst. De tror att bara handlar om övervinst. De förefaller tro att all vinst endast går till oerhörda löner åt företagsledarna eller placeras i skatteparadis. Så är förstås inte fallet. Det företag som skulle sätta precis all sin vinst på konto utomlands, skulle drabbas av samma problem som det företag som inte går med vinst alls.

Vinst är inte nödvändigtvis detsamma som övervinst. Om en verksamhet som helt eller delvis finansieras med skattepengar kan tjäna så bra att det kan ta ut övervinster och placera en del av sin vinst i skatteparadis, så är det å andra sidan inte nödvändigtvis ett tecken på att bolaget använder sina pengar fel. Verksamheten kan vara riktigt bra ändå och ersättningen som det offentliga har medgivit, kanske egentligen sätts för högt av landstinget.

Man måste studera varje företag för sig, för att ta ställning till om just det företaget använder sina pengar på ett vettigt sätt.

Italien borde återinföra monarkin

onsdag, april 24th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 24 april 2013

I Italien har man i år haft svårt att utse både statschef och regeringschef. Det är inte första gången.

Om landet återinförde monarkin, skulle man i alla fall slippa problemet med vem som skall vara statschef.

Olika rättigheter behöver inte stå i motsatsställning till varandra

söndag, april 21st, 2013

HÄSSELBY söndagen den 21 april 2013

Dagens Industri uppmärksammar idag, att livsmedelsföretaget Nestlés ordförande Peter Brabeck-Lethmate anser att vatten inte borde vara en mänsklig rättighet utan att det ”i stället” borde privatiseras.

Mycket av det vatten som finns i Sverige är privat. Många har privata brunnar på sina marker eller privata fiskevatten. Skyddet för äganderätten är också en mänsklig rättighet. Det står inte i motsatsställning till den mänskliga rättigheten att få tillgång till rent vatten.

Många har kommunalt vatten i Sverige, rent vatten som kommer ur kranen. Det betalar man en avgift för. Att man betalar för vattnet innebär inte i sig att det räknas som att det finns en inskränkning av den mänskliga rättigheten att få tillgång till rent vatten.

Det förefaller nästan som om Brabeck-Lethmate kritiseras för sin åsikt, bara för att han är ordförande för Nestlé, ett företag som näringslivsmotståndarna älskar att hata, och för att det innehåller begreppet ”privatisera”, ett ord som näringslivsmotståndarna älskar att missförstå. Det är inte skyst.

I stället borde man ta till sig det Brabeck-Lethmate faktiskt säger, fråga sig om det kan vara en bra lösning på den vattenbrist som finns på vissa håll i världen, och kritisera hans synpunkter sakligt om man inte håller med.

Afrika i ord och bild

torsdag, april 11th, 2013

HÄSSELBY torsdagen den 11 april 2013

Idag öppnade fotoutställningen ”Africa is a Great Country” på Liljevalchs. Jag har inte varit där själv, men allt tyder på att det är en bra utställning.

Namnet på utställningen stör mig lite. Visst har man rätt att kalla en utställning vad man vill, särskilt i konstnärliga sammanhang, och namnet syftar väl på det storslagna i det afrikanska landskapet. Samtidigt är Afrika en hel världsdel. Afrika är mer än ett land.

Kanske är jag fånig som märker ord på det viset? 🙂

Till minne av lady Thatcher

onsdag, april 10th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 10 april 2013

Härom dagen nåddes vi av nyheten att Margaret Thatcher har avlidit. Det var tråkigt, om än inte oväntat. Hon har varit sjuk en tid.

Thatcher var premiärminister i Storbritannien 1979-1990 och måste anses vara en av 1980-talets mest betydelsefulla personer, även om Storbritanniens betydelse på världsscenen inte längre var vad det hade varit ett halvsekel tidigare.

Thatchers politik har kritiserats av många av hennes motståndare, men mycket av det hon gjorde var nödvändigt för att få Storbritannien på rätt köl. Under 1970-talet var Storbritannien ett land på dekis, präglat av en håglös politik från alla regeringar, dålig ekonomi och ständiga arbetsmarknadskonflikter. Thatcher vände detta. I vissa fall innebar politiken att det behövde bli sämre innan det blev bättre, men att Storbritannien rent allmänt var ett mer välmående land på 1990-talet än på 1970-talet är det få som förnekar.

Som premiärminister förlorade Thatcher aldrig ett parlamentsval. Hon avgick på grund av en intern maktkamp inom sitt eget parti. Labour kom till makten först flera år senare, och behöll då många av de reformer som hade införts under Thatcher.

Thatcher såg till att Storbritannien försvarade sitt territorium mot en utländsk angripare, när man slängde ut de argentinska ockupationsstyrkorna från Falklandsöarna och Sydgeorgien. Detta gjordes utan mer våld än nödvändigt; det argentinska fastlandet angreps aldrig. I Argentina ledde det till att den förhatliga militärdiktaturen fick lämna makten till förmån för en återinförd demokrati.

Thatchers motståndare har ibland hänvisat till Falklandskriget och påstått att Thatcher var imperialist. Då glömmer de att en överväldigande befolkningsmajoritet på Falklandsöarna vill att öarna tillhör Storbritannien. De glömmer också hennes insatser för Zimbabwes frihet och att det var under hennes tid som premiärminister som man kom överens med Kina om att lämna tillbaka Hongkong.

Trots nära vänskap med USA:s president Ronald Reagan, kritiserade hon även hans politik ibland, exempelvis när USA invaderade Grenada 1983. Tillsammans stod de dock upp för frihet och demokrati, vilket utan tvekan bidrog till den lyckliga samhällsutvecklingen i Östeuropa 1989-1991, då kommunismen föll och kunde ersättas med demokratiska regimer.

Interndemokratin hos socialdemokraterna

söndag, april 7th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 7 april 2013

Hur står det egentligen till med interndemokratin hos Sveriges socialdemokratiska arbetareparti? När man läser Ulf Bjerelds blogginlägg så börjar man undra.

En formaliastyrd interndemokrati handlar inte bara om artighet. Det handlar också om att faktiskt låta alla känna att de har kunnat vara med och säga sitt, även om de inte var med på vinnande sidan i en omröstning.

Nu rör det inte mig och andra moderater direkt, vad socialdemokraterna gör internt inom sitt parti, men om socialdemokraterna inte tar sig tid att följa formalia på ett godtagbart sätt inom det egna partiet, hur blir det då om de kommer tillbaka till makten i Sverige? Kommer de att vara lika förhastade med sina beslut även i riksdagen?

Socialdemokraterna har redan tidigare ibland kritiserats för att köra över välunderbyggda minoritetsargument och inte bry sig om demokratiska formalia. Det har bland annat givit upphov till nedsättande begrepp som ”lidbommeri”.

Lidbommeriet skedde när socialdemokraterna utgjorde ett större parti, och inte behövde bry sig så mycket om någon annan. Kommer vår nuvarande opposition till makten vid valet nästa år, så måste det däremot sannolikt bli en koalitionsregering. Miljöpartiet kommer inte att acceptera att bara vara stödparti. Kommer Miljöpartiet att acceptera socialdemokratiska härskarmetoder som de ovannämnda? Det tror jag inte. En koalitionsregering till vänster kommer kanske att ha svårt med det interna samarbetet.

Något om degenererade varumärken

måndag, april 1st, 2013

HÄSSELBY annandag påsk 2013

Det har uppmärksammats att det amerikanska företaget Google, Inc., känt för sin Internetsökmotor med samma namn, inte gillar att ordet ”ogooglebar” har tagits upp i svenska ordlistor. Somliga tycker att det är löjligt av ett företag att göra en sådan markering, men jag anser att det är fullt förståeligt.

Google® är ett varumärke. Som ägare till varumärket, vill företaget Google, Inc. förstås att ordet skall ge positiva associationer.

Ett varumärke kan ibland degenerera. Med det avses, att det som från början var ett ord för en produkt eller tjänst från ett visst företag, blir ett ord i allmänspråket för produkter och tjänster av det slaget. Bland ord i vårt språk som från början har varit varumärken men sedan har degenererat, finns freon, galon, mack (som i bensinmack) och termos.

Företag som äger ett visst varumärke, kan ibland godta en viss förskjutning på väg till degeneration, eftersom det gör att företagets varumärke på något sätt kan uppfattas som marknadsledande, men de vill inte att varumärket skall degenereras så pass att ordet förlorar sitt skyddsvärde. Ett ord som finns i allmänspråket får nämligen inte vara varumärkesskyddat.

Google, Inc. har på det sättet godtagit ordet ”googla” med betydelsen ”söka på Internet”, eftersom det antyder att sökmotorn Google® är marknadsledande. Samtidigt vill de inte att ordet skall degenerera helt och hållet. Ordet ”ogoogelbar” har ju dessutom en negativ klang, det antyder att sökmotorn Google® inte kan användas till alla upptänkliga sökningar.

Så jag har full förståelse för Google, Inc.:s synunkter.

Samtidigt kan Google, Inc. inte påverka hur språket utvecklas, särskilt inte genom att kontakta ordlisteredaktioner. Svenska ordlistor är i regel endast deskriptiva, inte normativa. Google, Inc. får nog hellre jobba med marknadsföring, för att kanske få till bättre associationer för sitt varumärke bland oss svensktalande.