Informationsbortfall

HÄSSELBY påskdagen 2013

I senaste numret av tidskriften Neo, citeras justitierådet Martin Borgeke:

”– Det gäller för domaren och domstolen att få ner allt av betydelse på papper, så att den som sedan läser kan förstå hur det var. Men det är ganska svårt att bara läsa en dom och få alla nyanser. Du måste ha klart för dig att här finns det ett informationsbortfall.”

Det är ett underligt uttalande, i och med att han mer eller mindre underkänner sitt eget arbete. Ändå skall han vara en av Sveriges bästa jurister.

Det hör till, att en dom inte bara skall innehålla ett domslut utan också domskäl. Av domskälen skall man kunna förstå, varför domstolen har dömt som den har gjort. Om det föreligger ett informationsbortfall i en dom, som leder till att den som läser domen inte kan förstå vad som hände och varför domen blev som den blev, så har inte domstolen gjort ett tillräckligt bra jobb.

Domstolen måste kunna förklara varför den dömer som den gör. Det är grundläggande i en rättsstat.

Kommentera